Obavijest proizvođačima ozimih žitarica!

Već u jesen u ozimim žitaricama započinje rast i razvoj nekih korova:

Širokolisni – bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak

Travnati –  slakoperka, vlasnjača, mišji repak, divlja zob, ljulj.

Jesenska primjena herbicida uvelike ovisi o rokovima  sjetve, pripremljenosti sjetvenog sloja tla i količini oborina.

Primjenom herbicida u jesen ne rješavamo probleme višegodišnjih korova.

Za jesensko suzbijanje korova mogu se koristiti slijedeći herbicidi:

Pripravak kultura vrijeme primjene
Alister New ozima pšenica nakon nicanja (post-em)
Sharpen  330 EC ozima pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve (pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Stomp Aqua pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve(pre-em)
Tolurex SC ozima pšenica, ozimi ječam nakon nicanja (post-em)
Tornado Forte ozima pšenica, ozimi ječam, pšenoraž nakon nicanja(post-em)
Filon 80 EC ozima pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve(pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Kod primjene herbicida, temperature zraka  ne bi trebale biti manje od 5°C dnevne, a noćne iznad 0°C.  Nikako se ne preporuča primjenjivati jesenske herbicide u fazi klijanja i nicanja kulture radi fitotoksičnosti.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza). Obavezno voditi evidenciju o provedenom tretiranju, a praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način.

Sanja Vuković dipl.ing.agr.

sanja.vukovic@mps.hr

Pripremi za ispis