Obavijest proizvođačima matovilca i salate

Vrijeme je berbe i sadnje salate u zaštićeni prostor. Preporuka  je proizvođačima  da se izvrši zaštitu salate protiv najčešćih bolesti: plamenjača salate ( Bremia lactucae)  i bijela trulež (  Sclerotinia sclerotiorum). Biljke mogu biti napadnute u svim fazama razvoja, kad je povišena vlaga i niža temperatura zraka. Simptomi bijele truleži su truljenje biljke i gusti bijeli micelij na korjenovom vratu u kojem nastaju crni sklerociji, a simptomi sive plijesni su truljenje donjih listova i korijenovog vrata. Zaraženi dijelovi su prekriveni sivom nakupinom micelija. Preventivna zaštita protiv navedenih bolesti: ograničenje navodnjavanja i sprječavanje zadržavanja vode u tlu,  odstranjivanje bolesnih biljaka, sadnja biljaka na foliju i gredice, plodored. Kemijska zaštita fungicidima koji su registrirani za zaštitu u zaštićenom prostoru;

  • bijela trulež : SERCADIS PLUS i drugi dozvoljeni.
  • plamenjača: ALIETTE FLASH , INFINITO ,  REVUS, RIDOMIL GOLD R ,ORVEGO, CODIMUR SC i drugi dozvoljeni.

Matovilac koji se također sve više uzgaja na otvorenom i u zaštićenom prostoru, najviše tijekom zimskog perioda potrebno je zaštititi dozvoljenim fungicidima: Orvego (ZP), Dithane DG neotec i Teldor SC 500 na otvorenom uzgoju.

U slučaju pojave štetnika (malo manja pojavnost kad su niske temperature naročito tijekom zime) mogu se koristiti insekticidi, ali tek kad sve preventivne mjere nisu dale rezultate : Abanto (ZP), Krisant EC (ZP), Piretro natura (ZP) a na otvorenom uzgoju još je dozvoljen Asset five.

Puževi u uzgoju salate naročito su štetni. Za njihovo suzbijanje dozvoljen je METAREX INOV – dozvoljen u zaštićenom prostoru za suzbijanje štetnih puževa u uzgoju matovilca i salate.

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva, sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis