Rezultati žetve soje na području Grada Zagreba

Na oraničnim površinama u Republici Hrvatskoj od 2015. godine značajno se povećala ukupna površina zasijana sojom. Jedan od razloga jesu novosti koje propisuje Program izravnih plaćanja za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Među ostalim razlozima, zasigurno je veliki izbor sorata ranije vegetacije koje stignu dozoriti i na području sjeverozapadne Hrvatske, ali i prepoznata vrijednost soje kao mahunarke koja ostavlja dušik u tlu narednom usjevu…

Velikom broju proizvođača je soja je na ovom području „nova poljoprivredna vrsta“. Stoga su službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u suradnji s tvrtkama iz agro-biznisa i PG-om Agro Mip u Maloj Mlaki, 24. travnja 2019. zasijali pokus sa ukupno 24 sorte soje, različitih vegetacijskih skupina, od najranije 000 do I. Ovom prilikom zahvaljujemo na suradnji svim oplemenjivačima i distributerima sjemena soje tvrtkama: Axereal Croatia, Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d.,  Mauthner d.o.o., Poljoprivredni institut Osijek, RWA Hrvatska d.o.o. kao i tvornici gnojiva Petrokemija d.d. i tvrtkama BASF Hrvatska i Bayer Crop Science Hrvatska koji su sudjelovali u provedbi ovog pokusa, i svakako obitelji Pisačić.

 

 

Cilj pokusa bio je utvrditi adaptabilnost ispitivanih sorata na uvjete uzgoja na ovom području, ali i provesti i zatim prikazati sve potrebne agrotehničke mjere s ciljem postizanja visokog uroda soje i prijenosa znanja poljoprivrednim proizvođačima. Sve sorte u pokusu sijane su na međuredni razmak 25 cm, uz poštivanje preporuke potrebnog sklopa po jedinici površine pri sjetvi.

 

Rezultati kemijske analize tla na kojem je proveden pokus su:

parcela pH u vodi pH u KCl humus P2O5 K2O
1 6,4 5,3 2,73 6,4 19,8
2 5,9 5,0 2,65 9,7 21,5

 

Usjev soje je od korova zaštićen zemljišnim herbicidima (Frontier X2 + Sencor SC 600), a korekcija je obavljena tijekom vegetacije kombinacijom herbicida (Basagran 480 + Pulsar 40 + okvašivač Dash HC) sukladno zakorovljenosti parcele. Sjeme soje nije inokulirano. Parcele se redovito gnoje stajskim gnojem.

Raspon postignutog prosječno ostvarenog uroda u ovom pokusu je od 3,35 t/ha za sorte najranijih vegetacijskih skupina 000-00, odnosno 3,57 t/ha za sorte vegetacijskih skupina 0 – I. Žetva najranijih sorata obavljena je 17. rujna, a kasnijih 7. listopada. Ovakav sortni pokus soje na području Grada Zagreba, najzapadnije je smješten pokus soje na području RH. Vegetacija je kasnija u odnosu na prosječne godine radi nešto hladnijeg proljeća. Namjera je sličan pokus provesti barem u naredne tri godine, kako bi se preporuke za odabir sortimenta temeljile na stabilnosti uroda u različitim okolišnim uvjetima.

 

mr. sc. Tatjana Međimurec i Luka Jović, dipl. ing. agr.