Obavijest maslinarima

Maslinina muha (Bactrocera oleae) se još uvijek lovi niskim intenzitetom na opažačkim mjestima u zaobalju (Ravni kotari). Kada je riječ o priobalju i otocima (Dugi otok), lovi se srednjim intenzitetom, osim područja Petrčana gdje se radi o izuzetno jakom intenzitetu populacije ovoga štetnika. Stoga i dalje upućujemo na redovite obilaske maslinika, te uzorkovanje i pregled plodova.

Maslinarima koji su do sada provodili preventivne mjere uporabom zatrovanih mamaca (pripravak  SUCCESS  BAIT  ili  ECO TRAP vrećice ili Buminal + Dimetoat) preporučujemo da to nastave i dalje.

Kurativna je metoda (tretman širom ili cijele krošnje) opravdana samo u slučaju jačega napada muhe (10 – 15% aktivnih uboda) i to uporabom dozvoljenih pripravaka prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Po potebi je najbolje uporabiti jedno od sredstava s kraćom karencom

(Decis 2,5 EC ili Decis 100 ili Rotor super).

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.       

  E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Pripremi za ispis