Obavijest tržnim proizvođačima zimskog luka izravno iz sjemena

Od zadnje dekade mjeseca kolovoza do početka rujna traju optimalni rokovi sjetve zimskog luka (pri uzgoju izravno iz sjemena) na području SZ Hrvatske.

U drugoj polovici mjeseca kolovoza 2019. dominiralo je iznadprosječno vruće i sparno vremensko razdoblje. Najviše su dnevne temperature zraka u razdoblju 16.-31. kolovoza 2019. bile tijekom devet dana u rasponu 30,6-33,0°C, a prosječne dnevne vrijednosti vlažnosti zraka na lokalitetima uz riječne doline su u danima 22.-31. kolovoza 2019. bile u rasponu 81,0-90,4 %! Oborina je u drugoj polovici bilo vrlo malo, tek u nekoliko navrata u količinama od 0,2 do 2,8 mm, ali zbog jutarnjih rosa zadržavanje vlage na biljnim organima uz riječne doline u drugoj polovici kolovoza trajalo je čak 9.515 minuta! Ukupno je u mjesecu kolovozu o.g. zabilježeno tek 25,8 mm kiše (u središnjem dijelu Županije uz rijeku Muru), što je samo 32 % od očekivanog višegodišnjeg mjesečnog prosjeka (80,4 mm)!

Pritom je temperatura tla na dubini 7 cm krajem kolovoza o.g. iznosila 23,2°C, a kapacitet tla za vodu je iznosio svega 9,5-15,2 %!

Ali, nakon što smo protekle nedjelje (1. rujna o.g.) zabilježili najviše dnevne temperature u rasponu 33,4-34,7°C, posljednja dva dana zbog prodora sjevernih zračnih strujanja je osvježilo, najviše su dnevne temperature pale na vrijednosti 23,7-27,4°C, kiša je 2. i 3. rujna padala na svim mjernim lokalitetima u količinama 5-17 mm! U središnjem dijelu u okolici Čakovca zabilježeno je samo 8-9 mm! Jutros je temperatura zraka uz riječne doline samo 8,8°C, u narednim danima očekujemo raspon najnižih temperatura zraka 7-12°C a dnevnih 16-26°C! Moguće naredne oborine očekujemo u danima 8.-9.rujna o.g.!

U takvim uvjetima očekujemo vrlo brzo klijanje i nicanje usjeva zimskog luka!

Osim prema potrebi preventivnog suzbijanja zemljišnih štetnika (npr. žičnjaka – Elateridae), veći problem u zdravstvenoj zaštiti usjeva zimskog luka je suzbijanje korova, nekih štetnika nadzemnih organa (npr. miner poriluka) i uzročnika biljnih bolesti (Peronospora, Botrytis)!

Svakako u usjevima zimskog luka iz sjemena treba provesti preventivno suzbijanje zimskih (bienalnih) sjemenskih korova, među kojima je u Međimurju dominantna vrsta Stellaria media (mišjakinja)! (npr. odlično se suzbija pre-em primjenom prije nicanja usjeva smanjene količine pendimetalina)! Izbor nekih dopuštenih herbicida za pre.em i post-em primjenu naveden je u Tablici 1.!

Tablica 1. Izbor nekih herbicida za primjenu u usjevima luka u našoj zemlji:

Herbicidi
Stomp 330E, Pendigan

(pendimetalin)

uskolisni i neki širokolisni korovi 4-5 lit./ha OVP
Stomp Aqua

(pendimetalin)

uskolisni i neki širokolisni korovi 2,5-3 lit./ha K=75 dana
Lentagran WP

(piridat)

širokolisni korovi 3×0,5 kg/ha K=42 dana
Starane EC

(fluroksipir)

Širokolisni korovi 0,5-0,8 lit./ha (1x) K=70 dana
Focus Ultra

(cikloksidim)

uskolisni sjemenski i trajni 1-4 lit./ha K=21 dan
Fusilade Forte

(fluazifop-P)

uskolisni sjemenski i trajni 1,3-1,5 lit./ha (1x) K=49 dana
Select Super

(kletodim)

uskolisni sjemenski i trajni 0,8 lit./ha (1x) K=49 dana

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Naknadne primjene herbicida u usjevima luka iz sjemena (nakon nicanja usjeva i korova) (post-em) valja planirati i provoditi sukladno dominantnim korovnim vrstama, razvojnom stadiju usjeva luka, te selektivnosti i spektru djelotvornosti herbicida!

Važno: broj dopuštenih herbicida za suzbijanje širokolisnih korova u luku (post-em primjena) zadnjih se godina u našoj zemlji značajno smanjio (npr. oksifluorfen, bromoksinil, linuron)!

Utrošak škropiva prilagoditi vremenu primjene herbicida u usjevima luka (pre-em, ili post-em)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis