Obavijest proizvođačima uljane repice

Od zadnjeg tjedna mjeseca kolovoza do kraja prve dekade mjeseca rujna traju optimalni rokovi sjetve uljane repice na području SZ Hrvatske.

U drugoj polovici mjeseca kolovoza 2019. dominiralo je iznadprosječno vruće i sparno vremensko razdoblje. Najviše su dnevne temperature zraka u razdoblju 16.-31. kolovoza 2019. bile tijekom devet dana u rasponu 30,6-33,0°C, a prosječne dnevne vrijednosti vlažnosti zraka na lokalitetima uz riječne doline su u danima 22.-31. kolovoza 2019. bile u rasponu 81,0-90,4 %! Oborina je u drugoj polovici bilo vrlo malo, tek u nekoliko navrata u količinama od 0,2 do 2,8 mm, ali zbog jutarnjih rosa zadržavanje vlage na biljnim organima uz riječne doline u drugoj polovici kolovoza trajalo je čak 9.515 minuta! Ukupno je u mjesecu kolovozu o.g. zabilježeno tek 25,8 mm kiše (u središnjem dijelu Županije uz rijeku Muru), što je samo 32 % od očekivanog višegodišnjeg mjesečnog prosjeka (80,4 mm)!

Pritom je temperatura tla na dubini 7 cm krajem kolovoza o.g. iznosila 23,2°C, a kapacitet tla za vodu je iznosio svega 15,2 %!

Tijekom jučerašnje večeri zabilježen je grmljavinski pljusak, te je na većini mjernih lokaliteta zabilježeno 10-ak mm oborina: npr. od 7,6 mm na lokalitetu Mursko Središće do 11,4 mm na lokalitetu Donja Dubrava! U narednim danima očekujemo raspon temperatura zraka 18-27°C (uz svježa jutra s temperaturama oko 10°C), a nove oborine moguće su krajem ovog tjedna (6. i 7. kolovoza o.g.)!

Uz dovoljno vlage u površinskim slojevima zemljišta i još uvijek dnevne temperature iznad 20°C očekujemo brzo klijanje i nicanje usjeva uljane repice u svega nekoliko dana!

Uljana repica je usjev gustog sklopa koji za razliku od drugih industrijskih ratarskih usjeva relativno dobro konkurira porastu korova. Ipak, u uvjetima nešto rjeđeg sklopa na kakve sijemo suvremene hibride i moguće slabijeg jesensko-zimskog porasta bienalni korovi mogu pričiniti štete. Također, proteklih je sezona na nekim poljima gdje se u plodoredu uljana repica sije nakon krušnih žitarica samonikla pšenica bila neželjena biljna vrsta u glavnom usjevu!

Prema dominantnim korovima na parcelama (a prema iskustvima iz ranijih sezona) proizvođačima uljane repice u narednom razdoblju preporučujemo suzbijanje korova odabirom registriranih pripravaka za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Tablica 1. Neki zemljišni herbicidi dopušteni za suzbijanje korova u usjevu uljane repice u našoj zemlji:

Djelatna tvar Pripravak Doza ili količina Namjena
(S)-metolaklor Dual Gold EC 1,25-2,4 lit./ha Pre-em, jednogodišnji travni korovi
klomazon Kalif EC 0,15-0,2 lit./ha Pre-em; neki travni i širokolisni korovi
Reactor, Clomate, Clematis 0,33 lit./ha
klomazon + metazaklor Kalif Mega CS i SC 3,0 lit./ha Pre-em; neki travni i širokolisni korovi
dimetaklor Teridox 500 EC 2-3 lit./ha Pre-em i u fenofazi 2-3 lista; travni i neki širokolisni korovi
metazaklor Rapsan SC 1,5 lit./ha Pre-em i post-em (do 9 listova); neki uskolisni i širokolisni korovi
dimetenamid & kvinmerak Tanaris 1,5 lit./ha Pre-em i post-em (do 9 listova); uskolisni i širokolisni korovi
petoksamid Koban 600 EC 2,0 lit./ha Pre-em i BBCH 14; travni i neki širokolisnati korovi
napropamid Devrinol 2,5 lit./ha Inkorporirati na dubinu 2-5 cm; travni i širokolisni korovi
metazaklor Butisan SC 2-3 lit./ha Pre-em; širokolisni korovi
propizamid Kerb WP 1,0 kg/ha Post-em od BBCH 14 do sredine prosinca; travni i neki širokolisni korovi te Cuscuta

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U Tablici 1. navedeni su najvažniji zemljišni herbicidi koji se koriste nakon sjetve a prije nicanja usjeva (pre-em) dopušteni za primjenu u usjevima uljane repice u našoj zemlji, od koji se neki koriste i nakon nicanja usjeva uljane repice (post-em). Zemljišnim herbicidima se ne mogu uspješno suzbijati višegodišnji (“rizomni”) korovi. Za dobru djelotvornost zemljišnih herbicida bita je količina i raspored oborina (optimalna vlažnost zemljišta), te dobra pripremljenost oranica.

Ovisno o dominantnim korovima prema povijesti parcela iz prethodnih sezona proizvođači uljane repice mogu u narednom razdoblju koristiti neki od navedenih zemljišnih herbicida sukladno njihovim uputama i ograničenjima. Optimalni utrošak škropiva je 200-300 lit./ha.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis