Obavijest proizvođačima tikvica

Tikvice su intenzivnoj berbi. Vlažno i sparno vrijeme pogoduje razvoju biljnih bolesti na tikvicama . Potrebno je provesti zaštitu proziv najvažnijih gljivični bolesti plamenjača tikvice (Pseudoperonospora cubensis) i pepelnice tikvice (Erysiphe Cichoracearum), te sive plijesni ( Botrytis cinerea). Vrlo je važno poštivati karencu fungicida obzirom da je berba. Uvjeti za razvoj plamenjače tikvica su raspon temperature od 20 -25 0 C i relativne vlage zraka do 90 %, simptomi napada gljivice su žute pjege na licu mlađih listova.

Registrirani fungicidi za plamenjaču na otvorenom; INFINITO,DITHANE DG NEOTEC,EQUATION PRO,NEORAM WG,RANMAN 400 SC.

Tikvica uzgajana u ZP i dozvoljeni fungicidi za suzbijanje plamenjače; Infinito i Orvego za suzbijanje plamenjače, a za suzbijanje pepelnice na tikvicama u ZP STROBY WG i Reflect.

Uvjeti za razvoj pepelnice su suho i vlažno vrijeme ( visoka vlaga zraka i temperature od 25-280 C), simptomi napada gljivice su pepeljasta prevlaka na licu listova , peteljki, cvjetova. Registrirani fungicidi protiv pepelnice na tikvicama u uzgoju na otvorenom KARATHANE GOLD 350 EC, NATIVO 75 WG, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, ORTIVA ,STROBY WG, QUADRIS.

Siva plijesan na tikvicama na otvorenom  Switch 62,5 WG i Teldor SC 500, i u uzgoju u ZP dopuštena je primjena fungicida Scala.

Insekticidi dozvoljeni u tikvicama protiv najvažnijih štetnika ( lisne uši, grinje, stjenice, sovice ): CALYPSO SC 480, KAISO,KRAFT 18 EC, TEPPEKI 500 WG, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, DECIS 2,5 EC, LASER, RITMUS, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA.

Insekticidi dozvoljeni na tikvicama u ZP: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, VYDATE 10 L, AFFIRM, MOSPILAN 20 SG, PROMANAL NEU, APACHE, RITMUS, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA.

Radi vremenskih uvjeta potrebo je pratiti pojavu koprivine grinje na tikvicama. Dozvoljeni akaricidi za upotrebu na tikvicama na otvorenom uzgoju su Kraft 18 EC, tikvica u zaštićenom prostoru APACHE, NISSURON 10 WP, PROMANAL NEU.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis