Obavijest proizvođačima kasnog kupusa, kelja i cvjetače

Potrebno je provesti zaštitu kupusa na otvorenom uzgoju protiv gljivičnih bolesti dozvoljenim fungicidima na kupusu: NEORAM WG, RAME CAFFARO 32 WP, ORTIVA, DIFCOR, NATIVO 75 WG, RAME CAFFARO 32 WP, SIGNUM, ORTIVA TOP, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, SCORE 250EC. Potrebno je pratiti pojavu štetnika u polju te provesti zaštitu biljaka prema ulovu štetnika na postavljenim ljepljivim pločama ili feromonskim mamcima. Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom uzgoja: kupusni buhači, kupusni moljac, kupusna muha (Delia radicum), kupusne stjenice (Eurydema), kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae).

Insekticidi registrirani za suzbijanje kupusne muhe (Delia radicum): CALINOGOR, PERFEKTHION, CHROMOGOR, MOSPILAN 20 SG. Suzbijanje kupusnog buhača: DECIS 2,5 EC, FASTAC 10 EC, ROGOR 40, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC, KARIS 10 CS. Suzbijanje kupusnog štitastog moljca: AFFIRM, AVAUNT EC, MOVENTO. Ostali štetnici dozvoljeni insekticidi u kupusu: FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, ROGOR 40, SUMIALFA 5 FL, CYTHRIN MAX, BIOBIT WP, DIREKT, LASER.

Obilaskom usjeva kelja na otvorenom uzgoju utvrđena je pojava štitastog moljca i štetnih gusjenica te je potrebno provesti suzbijanje. Dozvoljeni insekticidi u kelju: CALYPSO SC 480, CHESS 50 WG, FASTAC 10 EC, FORCE 1,5 G, MOVENTO, ALVERDE. Dozvoljeni fungicidi u kelju: PROPLANT, ORTIVA TOP, NATIVO 75 WG.

Obilaskom nasada cvjetače, uočila sam pojavu bolesti prstenasta pjegavost: Dozvoljeni fungicidi u cvjetači su: ARGO, DIFCOR, INFINITO, NATIVO 75 WG, ORTIVA, SIGNUM, ORTIVA TOP, TAZER, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, RIDOMIL GOLD R, CUPRABLAU.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, paziti na zaštitu pčela (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis