Obavijest voćarima

Let jabučnog savijača ( Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova i dalje traje te je potrebno provoditi zaštitu jednim od ineskticida: Mospilan 20 SP, Coragen 20, Calypso SC 480, Imidan 50 WG i sl.

Za zaštitu nasada jabuka od fuzikladija ( Venturia inaequalis), pepelnice ( Podosphaera leucotricha) i skladišnih bolesti preporučujemo primjenu jednog od pripravaka: Nativo 75 WG, Luna Expirience ili Bellis.

Prilikom korištenja bilo kojeg od sredstava za zaštitu bilja, voditi računa o karenci.

Prije kombiniranja više pripravaka za zaštitu bilja, raspitajte se o mogućnostima miješanja ( kompatibilnosti).

Pripravke koristite isključivo prema FIS bazi podataka i sukladno uputstvima dobivenim uz sredstvo prilikom kupnje.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis