Obavijest proizvođačima krizantema

Vrijeme sa dosta oborina, visokom vlažnošću zraka i visokim temperaturama  pogoduje razvoju bolesti na krizantemama.

Najčešće se javljaju bolesti: bijela hrđa(Puccinia horiana), smeđa pjegavost (Septoria chysanthemella),koncentrična pjegavost lista(Alternaria chrysanthemi), smeđa trulež(Didymella liguicola) i siva plijesan (Botrytis cinerea).

Od fungicida moguće je primijeniti: Neoram WG, Cupra, Chromosul 80, Thiovit jet, Dithane DG neotec, Captan WP 50, Futura 50 WP, Polyram DF, Domark, Ranman top, Ortiva, Quadris, Switch, Teldor, Signum, Pyrus i dr.

Ako se uoče biljke zaražene virusom ili bakterijama potrebno ih je odmah ukloniti iz nasad .

Od štetnika na krizantemama su najznačajniji: tripsi, lisne uši, koprivina grinja,  štetne stjenice, štitasti moljci i razne štetne gusjenice( sovice, kukuruzni moljac i dr).

U nasad je potrebno postavljati žute i plave ljepljive ploče radi praćenja populacije štetnih insekata.

Od insekticida moguće je primijeniti: Confidor, Calypso, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Direkt, Cythrin max, Pyxal, Demitan, Kraft, Vertimec, Mospilan , Actara ( isključivo samo u zaštićenim prostorima) i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Sanja Vuković dipl.ing.agr.

e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis