Obavijest maslinarima

 Upozoravamo maslinare s područja Istre da ovisno od lokaliteta do lokaliteta, bilježimo let maslinina muha ( Bactrocera oleae), slabijeg do srednjeg intenziteta.

Stoga upozoravamo maslinare da nastave s preventivnim mjerama zaštite, kako je dano u preporuci od 09.07.2019.

 

U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje.

 

U tu svrhu se  može koristiti gotovi pripravak ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od  insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta ( Buminal).

 

Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-12 dana i obavezno nakon kiše.

 

Također preporučujemo maslinarima da u svoje nasade objese žute ploče te na taj način prate populaciju u svojim nasadima.

Prag štetnost je 2 muhe tjedno na ljepljivoj žutoj ploči ili 5% napadnutih plodova.

 

Kurativno tretiranje ili tretiranje širom, opravdano je ako se postotak zaraze kreće između 10-15 % ( Jaje i ličinka)  ili kod pojave maslininog svrdlaša ( Caenorhinus cribripennis).

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

 

 

 

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

E mail – Marina.Kocijancic@mps.hr

 

Pripremi za ispis