Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima bilježi se opadanje ulova i leta  1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae)  te je isti slabijeg  intenziteta. Izuzetak od navedenog je lokalitet Široke u zaleđu Primoštena gdje je let maslinine muhe srednjeg intenziteta.

 

Nakon pregleda  uzoraka plodova maslina,  sa različitih područja županije, utvrđena je zaraza koja se kreće od 7-9%  aktivnih uboda (pronađena su jaja i žive ličinke ). Postotak živih ličinki kreće se od 0- 6%.

Žive ličinke pronađene su u uzorcima sa područja zeleđa Primoštena 6% i zaleđa Pirovca 2%.

Na sortama sitnijeg ploda uočen je pojačan napad svrdlaša.

 

Preporuča se maslinarima da u narednih nekoliko dana obiđu svoje maslinike, uzmu uzorke plodva i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima.

 

Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER)

Dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40)

Fosmet (IMIDAN 50 WG).

Pripravak ROGOR 40 registriran je za suzbijanje maslininog svrdlaša. 

 

Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod.  (vidi preporuku od 12.07. 2019. )

 

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

 

Pripremi za ispis