Uputa vinogradarima o mjerama zaštite početkom kolovoza (peta usmjerena zaštita vinograda nakon cvatnje)

Od posljednje je upute za zaštitu vinograda proteklo samo devet dana (22.7. 2019.)!

 

Nakon 22. srpnja o.g. dominira vruće i vrlo sparno razdoblje, tijekom kojeg smo razdoblja u šest dana bilježili najviše dnevne temperature s rasponom 30,9-34,5°C! Prosječne su vrijednosti dnevne relativne vlažnosti zraka u posljednjih devet dana 75-95 %. Kiša je padala u danima 27.-29. srpnja, te ponovno protekle noći (30./31.7.), pa je zadnjih pet dana u vinogorju palo 20-ak mm oborina. U jutarnjim satima 29. srpnja o.g. na vinorodnim lokalitetima Sveti Urban, Štrigova i Železna Gora zabilježena je vrlo izražena magla (pri 17°C), a zadržavanje vlage na organima vinove loze zadnjih devet dana je trajalo 5.360 minuta!

U narednim danima očekujemo tople i sparne ljetne dana s najvišim temperaturama zraka u rasponu 28-30°C, uz gotovo svakodnevnu mogućnost nepredvidljivih popodnevnih grmljavinskih pljuskova!

Za razliku od ranijih sezona (npr. 2018., 2017.) još nije uočljivo dozrijevanje vinskih sorti grožđa ranijih epoha (npr. na sortama Pinot crni i Pinot sivi na lokalitetima Sveti Urban i Trnovčak dana 29.7. 2019. nema vidljive promjene boja bobica) (u Tablici 1. pri zadnjoj uputi od 22.7. 2019. navedene su sume temperatura (>10°C) mjerene od početka mjeseca travnja do sredine srpnja)!

 

Nakon ovogodišnjih povijesnih meteoroloških maksimuma količina oborina i temperatura zraka izmjerenih u mjesecima svibnju (mm) i lipnju (°C), tijekom mjeseca srpnja smo izmjerili 30-ak % više oborina od očekivanog prosjeka, a pritom smo zabilježili 15 dana s temperaturama zraka >30 %! U takvim uvjetima prve znakove plamenjače (Plasmopara viticola) na netretiranoj lozi pronalazimo nakon 7. lipnja o.g., a naknadno bilježimo vrlo povoljne uvjete za epidemijski (sekundarni) razvoj ove bolesti! Stoga smo u 2019. u više navrata nego prosječnih sezona tijekom proteklih 80-ak dana upućivali preporuke za usmjerenu zaštitu vinograda protiv najštetnijih uzročnika bolesti: plamenjače (Plasmopara) i pepelnice (Erysiphe) (30.4., 9.5., 20.5., 30.5., 10.6., 17.6., 27.6., 9.7. i 22.7. 2019.)!

Naknadno smo na nekim lokalitetima u prvom tjednu mjeseca srpnja o.g. po prvi puta u sjevernoj kontinentalnoj vinorodnoj regiji zabilježili i crnu trulež grožđa (Guignardia bidwelli)!

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetu Vučetinec nakon sedam usmjerenih aplikacija provedenih u razdoblju 2.5.-15.7. 2019. (uz prosječni razmak tretiranja 12 dana) plamenjača je na nezaštićenom trsju vinske sorte Moslavac bijeli ili Šipon do 29. srpnja 2019. uništila više od 85 % lišća i više od 65 % grožđa! U gotovo svim članovima mikro-pokusa do kraja mjeseca srpnja o.g. dobivena je gotovo odlična zaštita protiv navedene bolesti (izuzev slabije zaraze očitane na dijelovima zaštićenim pomoću biljnog ili botaničkog pripravka na osnovi vrbe i koprive)!

Također, nakon 21. lipnja o.g. na slabije zaštićenom grožđu pronalazimo prve simptome pepelnice (Erysiphe), a u poljskom su mikro-pokusu svim pripravcima dobiveni odlični rezultati pri suzbijanju ove bolesti!

 

VAŽNO: Toplo i sparno razdoblje krajem mjeseca srpnja i početkom mjeseca kolovoza o.g. još će uvijek pogodovati razvoju kasne plamenjače (Plasmopara) na vršnom lišću (nakon najmlađeg vršnog lišća plamenjača naknadno napada starije lišće, pa u slabije zaštićenim vinogradima do druge polovice mjeseca kolovoza očekujemo potpunu defolijaciju zbog razvoja ove bolesti). Također, naknadno je još uvijek moguć razvoj kasne pepelnice (Erysiphe) na bobicama i(ili) peteljkovini grozda (ranijih smo sezona ovu pojavu tijekom kolovoza bilježili na dominantnim sortama kasnije epohe dozrijevanja, npr. Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling pa čak i na Graševini).

 

Stoga u petoj usmjerenoj zaštiti nakon cvatnje početkom kolovoza nadalje preporučujemo suzbijati plamenjaču (Plasmopara) i pepelnicu (Erysiphe)!

VAŽNO: voditi računa o izboru fungicida zbog moguće produljene karence (K=49-56 dana) njihovih mješavina za vinske sorte grožđa (vidi uputu od 22.7. 2019.)(http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Tretiranja obavljati u večernjim ili ranim jutarnjim satima (izbjegavati visoke temperature tijekom dana)!

 

U posljednjoj uputi od 22.7. 2019. vinogradarima smo preporučili postavljanjem žutih ljepljivih ploča započeti praćenjem populacije odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Isto je potrebno kako bi se moguće obavilo dodatno tretiranje (samo ako se na jednu ploču tijekom sedam dana krajem srpnja i/ili početkom kolovoza o.g. uhvati barem četiri odrasla oblika ovog štetnika)! Kako smo najavili prve odrasle oblike američkog cvrčka (Scaphoideus) u Međimurskom vinogorju smo zabilježili sredinom zadnje dekade mjeseca srpnja, a brojniju populaciju u sjeverno-istočnim lokalitetima krajem mjeseca srpnja o.g. (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Prosječni ulovi odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) na žute ljepljive ploče na nekim praćenim mjestima u Međimurskom vinogorju nakon 15. srpnja 2019. godine:

 

Datum pregleda Neki od lokaliteta gdje se žutim pločama prati brojnost američkog cvrčka
Banfi Sv.Urban 1 Sv.Urban 2 Železna Gora Orehovčak Vučetinec Trnovčak
15.7. 0
17.7. 0 0 0 0 0 0
23.7. 0 0 0,375 0 0 0 1,0
29.7. 1,0 1,3 0,4 1,5 1,0 22,0 11,0

Sv.Urban 1 = jugo-istočni dio Svetog Urbana (prema Stanetincu); Sv.Urban 2 = središnji dio Svetog Urbana!

 

 

Budući je na nekim lokalitetima tjedno uhvaćeno značajno više odraslih oblika američkog cvrčka od kritičnog broja (npr. Vučetinec, Trnovčak) (lokaliteti u sjeverno-istočnim dijelovima vinogorja na područjima općina Sveti Juraj na Bregu, Selnica, Sveti Martina na Muri i dr. s većim brojem manjih vlasnika vinograda koji uzgajaju grožđa za vlastite potrebe), u takvim nasadima početkom kolovoza o.g. preporučujemo još jednom primijeniti insekticid radi suzbijanja širitelja zlatne žutice vinove loze! Moguće je zbog eko-toksikološke prihvatljivosti početkom kolovoza o.g. koristiti registrirane botaničke (biljne) pripravke (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Premda smo prve neželjene promjene u Međimurskom vinogorju nalik na zlatnu žuticu (Flavescence dorée) primijetili u drugoj polovici mjeseca lipnja (21.6. 2019.), tipični se simptomi prema kojima sa velikom sigurnošću raspoznajemo ovu bolest razvijaju tek od druge polovice mjeseca srpnja o.g.!

 

U „Narodnim novinama“ broj 63 od 28.6. 2019. propisana je „Naredba o izmjenama i dopuni naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze“, a u broju 69 od 19.7. 2019. donesena je nova „Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenje i suzbijanja zlatne žutice vinove loze“!

 

Stoga već od proteklih nekoliko sezona sve vinogradare u Međimurju upućujemo na obveze poduzimanja propisanih mjere za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje zlatne žutice vinove loze!

 

VAŽNO: „Rizični položaji“ na moguću pojavu i širenje zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doreé MLO syn. Candidatus phytoplasma vitis) u Međimurskom vinogorju su svi vinogradi udaljeni 500-1.000 m zračne linije od nasada gdje se još uzgajaju direktno rodni američki hibridi (npr. Isabelle, Otello, Noah, Clinton i dr.), te u ostalim vinogradima u kojima se nakon cvatnje nije provodilo usmjereno suzbijanje američkog cvrčka! Odrasli oblici američkog cvrčka bit će „aktivni u prijenosu zlatne žutice“ sa oboljelog na zdravo trsje narednih 60-tak dana (krajem srpnja, tijekom kolovoza i početkom rujna)!

Na bolesnom trsju preporučujemo odmah odrezati zaražene mladice, te po potrebi naknadno iskrčiti trsje!

Žute ljepljive ploče ili mladice loze sa simptomima nalik na zlatnu žuticu možete na prepoznavanje dostaviti u prostorije područnog ureda u Čakovcu!

 

Američkog cvrčka preporučujemo još početkom kolovoza 2019. suzbijati u mladim vinogradima sadnje 2019. i 2018. godine, kao i u loznim rasadnicima!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Zbog moguće primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

 

Sa narednim početkom dozrijevanja grožđa ranije epohe dozrijevanja vinogradare upozoravamo i na octenu mušicu pjegavih krila (Drosophila suzukii), štetnika koji je prisutan u Međimurju od 2011. godine, a izravno utječe na širenje vrlo opasne kisele truleži grožđa! Na položajima i sortama gdje je ova bolest bila dominantan problem u proteklim sezonama preporučujemo u narednim danima započeti postavljanjem plastičnih boca zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

 

Aktivni let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) trajao je u prve dvije dekade mjeseca srpnja o.g., te iste više nije potrebo usmjereno suzbijati.

 

U mladim vinogradima sadnje 2018. i 2019. nastaviti intenzivnu zaštitu protiv plamenjače prema ranijim uputama, te im dodati jedan od organskih ili sumpornih fungicida protiv pepelnice.

 

Biljne uzorke vinove loze sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite, vinogradari mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis