Obavijest vinogradarima

Toplo i sparno vrijeme s čestim olujnim nevremenima praćenim tučom pogoduje daljnjem epidemijskom širenje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u našim vinogradima. Prve simptome bolesti zabilježili smo već početkom lipnja, a zbog izuzetno povoljnih uvjeta za njeno širenje, u pojedinim vinogradima bilježimo značajne štete i na lisnoj masi i na grozdovima. Štete su osobito izražene u vinogradima s eko proizvodnjom.

S obzirom da je Podravinu u posljednjih nekoliko dana poharalo nevrijeme praćeno tučom te su vrlo velike štete zabilježene na području Novigrada Podravskog, Virja i Čepelovca, vinogradari se u zaštiti odlučuju za pripravke koji sadrže folpet ili bakar. Kako se bliži faza dozrijevanja ranijih vinskih sorti vinove loze potrebno je voditi računa o karenci odabrani pripravaka pa upozoravamo vinogradare da većina pripravaka sa sadržajem bakra ili folpeta ima karencu 35 dana, a oni koji sadrže fosetil 42 dana. Također nije poželjno pripravcima sa mankozebom dodavati sumpor jer u tom slučaju karenca raste na 56 dana.

Vinogradarima preporučamo da redovito nastave obavljati umjerenu zaštitu od plamenjače i

pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), a prilikom odabira fungicida treba voditi računa o dozrijevanju sorte vinove loze i karenci fungicida.

Neki pripravci kraće karence za zaštitu od plamenjače vinove loze: Mildicut 25 SC (K 21), Ridomil Gold MZ Pepite (K 28), Alfil Duplo (K 28), Manoxanil (K 28), Electis (K 28).

Neki pripravci kraće karence za zaštitu od pepelnice vinove loze: Indar 5 EW (K 14), Luna Expirience (K 14), Luna Privilege (K 21), Dynali (K 21), Kristal KS (K 28), Collis (K 28), Kusabi (K 28),  Talendo (K 28).

Zbog moguće pojave  rezistentnosti potrebno je provoditi “antirezistentnu strategiju” pri čemu tijekom sezone treba izmjenjivati fungicide iz  različitih kemijskih skupina.

Obilaskom terena i pregledom žutih ploča utvrđena je visoka brojnost odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) u vinogradima koji graniče s sa zapuštenim vinogradima ili vinogradima direktno rodnih hibrida u kojima nije obavljeno suzbijanje ličinki američkog cvrčka. Na pojedinim su žutim ljepljivim pločama zabilježeni tjedni ulovi od 8 do 10 odraslih američkih cvrčaka!

Podsjećamo vinogradare da u svoje vinograde trebaju postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball).

Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Za suzbijanje američkog cvrčka mogu se koristiti insekticidi: Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D, Cythrin Max, Abanto, Krisnt EC te ekološki insekticid Piretro Natura.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis