Obavijest proizvođačima malina i kupina

Posljednjih godina se na malinama i kupinama javljaju problemi sa octenom voćnom mušicom koja isključivo napada zdrave plodove i na taj način čini velike štete proizvođačima. Plodovi nemaju više zadovoljavajuću kvalitetu.

Suzbijanje se može vršiti pripravkom: CALYPSO SC 480 koji je dozvoljen na otvorenom ali se treba pridržavati karence od 14 dana.

Osim toga preporuča se postavljanje lovnih posuda. Mogu se koristiti plastične boce od 1/2 litre na kojoj ispod čepa na 3 cm se izbuše rupe promjera oko 5 mm i u njih se ulije jabučni i vinski ocat u omjeru pola, pola i nekoliko kapi tekućeg deterdženta.

Lovne posude postavljati na visinu 1,5 m uz rubove nasada ili na tlo između redova.

Obavezno je i redovito odstranjivati zaražene plodove.

U slučaju pojave sive plijesni mogu se koristiti fungicidi kratke karence kao što su: SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC, PYRUS SC.

Sva sredstva koristiti sukladno uputama proizvođača, ambalažu zbrinuti na propisan način, te obavezno voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Pripremi za ispis