Obavijest vinogradarima

U zadnja 3 dana u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ovisno o lokalitetu pala je značajna količina oborina. Na lokalitetima gdje je palo više od 20 mm kiše potrebno je ponoviti zaštitu od uzročnika plamenjače, pepelnice i sive plijesni  prema preporuci od 25.07.

LOKALITET KOLIČINA OBORINA 28.07.-30.07
Pojezerje 38 l
Metković 47 l
Korčula -Blato 8 l
Konavle -Gruda 35 l
Potomje 23 l
Ušće 24 l
Slivno-Komarna 36 l
Korčula -Čara 4,2 l

Tijekom ovog tjedna napravljen je pregled žutih ploča te je na pojedinim lokalitetima  utvrđena značajna brojnost odraslih jedinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

LOKALITET BROJNOST
Pojezerje-Crni vir 71
Staševica 1
Gruda 67
Predvorje-Konavle 2
Potomje 10
Orebić 0
Lumbarda 0
Čara 0

 

Iako na području naše županije nije potvrđena zaraza Zlatnom žuticom vinove loze (Grapevine Flavescence dorée) upućujemo vinogradare  na praćenje i suzbijanje populacije ovog štetnika postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu u redu vinograda. Po vinogradu je dovoljno postaviti 1-2 ploče te ih zamijeniti svaka 2-3 tjedna. Ako se tijekom srpnja primijeti velika brojnost odraslih oblika američkog cvrčka tada je krajem srpnja ili početkom kolovoza potrebno izvršiti tretiranje .

Za suzbijanje američkog cvrčka dozvoljeni su pripravci : Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Cytrin Max, Abanto  i Kristant EC. U ekološkoj proizvodnji je dozvoljen Piretro natura.

Kod izbora pripravaka voditi računa o broju tretiranja tijekom vegetacijske sezone, pri primjeni sredstava za zaštitu bilja voditi računa o karenci.  Nakon tretiranja potrebno je  ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji. Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Skupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja provest će se 28.08.2019. od 14:00 -16:00 u Opuzenu, Jasenska bb ispred Poljoprometa.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis