Obavijest vinogradarima

Preporuča se vinogradarima da prije kiše koja se najavljuje za dane vikenda provedu još jednu, posljednju zaštitu vinove loze.

Protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) i uzročnika pepelnice (Uncinula necator) koristiti kombinaciju pripravaka a škropivo primjeniti samo u zoni grožđa

Kod izbora pripravaka voditi računa o broju tretiranja tijekom vegetacijske sezone.

Za pepelnicu može se koristiti: LUNA EXPERIENCE, VIVANDO, TALENDO, DOMARK 40 ME, POSTALON EC, FALCON EC 460, FOLICUR 250 EW, TOPAS 100 EC , i  drugi.

Za sivu plijesan može se koristit jedan od pripravaka: CANTUS, PYRUS 400 EC, TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, LUNA PRIVILEGE.

Radi zaštite lisne mase, posebno mladorasta, od napada kasne plamenjače (Plasmopara viticola) uputno je provesti zaštitu jednim od pripraka čija je djelatna tvar bakar:

NEORAM WG, CUPRABLAU Z, NORDOX 75 WG, KUPROPIN, CHAMPION/50 WG/FLOW, BORDOŠKA JUHA i dr.

Kako bi se smanjio negativan utjecaj visokih temperatura a posebno u vinogradima koji su oštećeni od tuče preporuča se dodati jedan od biostimulatora ili isti primjeniti neovisno o zaštiti  (Drin, Megafol, Kendal, Kendal TE i drugi). Miješanje biostimulatora i pripravaka na osnovi bakra se ne preporuča!

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Pripremi za ispis