Obavijest vinogradarima

Prije pogoršanja vremena najavljenog za petak potrebno je provesti posljednju ovogodišnju zaštitu od plamenjače i pepelnice vinove loze. Vremenski uvjeti za razvoj ovih bolesti izuzetno su povoljni.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) odabrati jedan od pripravaka koji je do sada najmanje korišten. Preporučujemo jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja, kao što su Falcon 460 EC, Kusabi, Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience SC i dr. Pripravci na bazi sumpora mogu uzrokovati ožegotine na biljnim organima pri temperaturama višim od 28 ℃.

Za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) također predlažemo jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja, radi pouzdanije zaštite tijekom nekoliko kišnih dana. Takvi su pripravci navedeni u preporuci od 12.07. 2019. (Galben C, Ridomil Gold Plus 42,5, Ridomil Gold R, Fantic F, Galben-M, Fantic M,  Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal Flash, Mikal Premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal Double, Magma Triple, Momentum trio i sl). I kod izbora ovih pripravaka voditi računa da se odabere pripravak koji je do sada najmanje korišten.

Ukoliko u vinogradu prevladavaju ranije sorte, koje će ući u fazu mekšanja i promjene boje, potrebno je pimijeniti jedan od botriticida za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea),  npr. Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Luna Privilege KS ili Cantus.

Pri primjeni pripravaka za zaštitu bilja voditi računa da se ispoštuje karenca.

Pratiti pojavu i brojnost američkog cvrčka pomoću žutih ljepljivih ploča, kako bi znali hoće li biti potrebno provesti još jedno suzbijanje početkom kolovoza.

Pripravke koristiti isključivo sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede i prema uputstvima.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis