Obavijest proizvođačima oraha

U tijeku je let i odlaganje jaja orahove muhe (Rhagoletis completa). Unutar lupine razvijaju se ličinke, koje ju oštećuju te dolazi do tamnjenja lupine, zbog čega su plodovi neatraktivni, a može biti umanjena i kvaliteta jezgre.

Za suzbijanje orahove muhe u RH registrirani su pripravci Imidan 50 WG i Calypso SC 480.

Svaki od pripravaka može se primijeniti 2 puta, u razmaku od 14 dana. Let i odlaganje jaja orahove muhe traje sve do kraja rujna.

Brojnost muha može se umanjiti postavljanjem većeg broja žutih ploča po stablu oraha.

Pripravke koristite isključivo u skladu sa priloženim uputama i sukladno FIS bazi.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis