Obavijest proizvođačima kasnog kupusa

Na usjevima kasnog kupusa moguće su štete od više štetnika: kupusnog moljca (Plutella xyilostella), kupusne sovice (Mamestra brassicae), kupusnog bijelca (Pieris brassicae), malog kupusara (Pieris rapae), kupusnih buhača (Phyllotreta spp.) , lisnih uši (Brevicoryne brassicae), kupusne stjenice (Euriderma spp., Nezara viridula), kupusne muhe (Delia radicum) i duhanov trips (Thrips tabaci).

Potrebno je iznad usjeva postaviti žute ljepljive ploče te prema ulovu štetnika i pregledu biljaka odrediti vrijeme i potrebu tretmana insekticidom.

Insekticide treba primijeniti u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima kada pčele ne lete.

Na visokim temperaturama neki insekticidi vrlo brzo gube djelotvornost.

Dopušteni insekticidi na kupusnjačama:  Avaunt 15 SC, Alvarede, Laser, Affirm, Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Rotor Super, Karate Zeon, Sumialfa 5 FL, Cythtrin max i dr.

Na kupusu se može javiti i više bolesti: suha trulež (Phoma lingam),plamenjača kupusa (Peronospora parasitica),prstenasta pjegavost (Mycospharella brassicola), koncentrična pjegavost (Alternaria), bakterijska tamna trulež žila (Xanthomonas).

Za zaštitu od navedenih bolesti može se koristiti jedan od fungicida: Nativo 75WG, Score 250 EC, Signum, Neoram wg, Difcor, Zafra AZT 250 SC, Ortiva top, Ortiva i dr.

Prilikom aplikacije fungicida i insekticida obavezno dodati sredstvo za poboljšano prianjanje.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Sanja Vuković dipl.ing.agr.

e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Pripremi za ispis