Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Breskve, nektarine i šljive su u fazi dozrijevanja, te voćarima preporučamo da obave zaštitu protiv truleži ploda (Monilinia fructigena), te pepelnice (Sphaerotheca pannosa) koja je uočena na terenu.

U borbi protiv truleži ploda na breskvama i nektarinama koristiti: Signum DF, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG (K-7 dana), Teldor SC 500 (K-3 dana).

Za zaštitu protiv truleži ploda na šljivi koristiti: Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG (K-7 dana), Indar 5 EW, Teldor (K-3 dana).

Za zaštitu od pepelnice i truleži ploda mogu se koristiti: Luna experience, Indar 5 EW (K-3 dana), Nativo 75 WG, Systhane 20 EW (K-7 dana).

Traje let breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), te se za njihovo suzbijanje mogu koristiti insekticidi: Runner SC, Affirm, Avaunt EC, Delegate 250 WG (K-7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG (K-14 dana).

Protiv druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana) su registrirani insekticidi: Affirm opti, Delegate 250 WG (K-7 dana), Coragen 20 SC (K-14 dana).

 

PRIDRŽAVATI SE DOZA KOJE SU PREPORUČENE,TE POŠTIVATI KARENCU !!

 

Zaštitu obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete!!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr