Obavijest voćarima

Zbog količine oborina koje su pale od posljednje preporuke došlo je do ispiranja površinskog fungicida. Stoga je potrebno za zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) te različitih uzročnika truleži plodova namijenjenim za skladištenje u hladnjačama u nasadima jabuka obaviti tretiranje. Također, ovakvo vruće i sparno vrijeme s povišenom relativnom vlagom zraka i povremenim oborinama pogoduju razvoju i infekcijama uzročnicima  pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Preporučujemo jedan od pripravaka kojim možemo suzbijati sve navedene bolesti. Takvi su pripravci npr. Luna Expirience, Nativo 75 WG ili Bellis. Pripravci na bazi kaptana (Caption 80, Kapeta, Scab i dr.) zaštititi će plod od fuzikladija i truleži, ali ne djeluju na pepelnicu.

 

S obzirom da jabučni savijač (Cydia pomonella) i dalje leti potrebno je primijeniti jedan od slijedećih insekticida: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Vodite računa o karenci odabranih pripravaka kad ih primjenjujete na ljetnim sortama jabuka!

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

 

Pripremi za ispis