Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti  odgovaraju  razvoju pepelnice na vinovoj lozi (Ericiphe  necator) . Simptomi su uočeni na bobicama kao bijela prevlaka. Potrebno je provesti zaštitu vinograda. Dozvoljeni pripravci su: Vivando SC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC, Collis, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systane 24E, Topas 100 EC, Luna Experience, Crystal KS, Bumper 25 EC i ostali.

Ako se koriste pripravci na osnovi sumpora, treba voditi računa da oni mogu izazvati fitotoksičnost pri temperaturama iznad 25 °C.

Ostvarili su se uvjeti za sekundarno širenje plamenjače (Plasmopara viticola) te treba nastaviti  zaštitu  dozvoljenim fungicidima : Galben C, Fantic M, Curzate B, Verita, Mikal flash , Mikal premium F. Antracol combi, Folpan gold, Momentum trio, Ridomil gold plus, Ridomil gold pepite i dr.

Vinogradari trebaju provesti i drugo tretiranje protiv američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) koji je glavni prijenosnik fitoplazme – zlatne žutice vinove loze. 17.07.2019. zabilježena je pojava odraslih oblika cvrčka, ali još uvijek su u većini ličinke L3 – L5. Za suzbijanje su dozvoljeni: Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Cytrin Max, Abanto  i Kristant EC. U ekološkoj proizvodnji je dozvoljen Piretro natura.

Vinogradari trebaju u vinograd postaviti žute ploče zbog praćenja pojavnosti američkog cvrčka kao i kontrole učinkovitosti provedenih tretiranja. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda i potrebno ih je zamijeniti svaka 2-3 tjedna. Ukoliko se tijekom srpnja na žutim pločama  ustanovi prisutnost američkog cvrčka svako je potrebno izvršiti i treće tretiranje krajem srpnja ili početkom kolovoza. Zaštitu svakako provesti u večernjim satima radi zaštite pčela.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                           sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis