Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Početkom srpnja većina proizvođača krizantema obavila je sadnju presadnica. Kod onih koji „ vraćaju „ krizantemu na isto mjesto uvijek postoji veća vjerojatnost za pojavu bolesti korijena i prizemnog dijela stabljike ( Fusarium spp, Pytium spp i sl) , stoga slijedećih mjesec dana treba vršiti zaštitu protiv tih bolesti.

Promjenjivo vrijeme jutarnje magle ,povišena relativna vlaga i visoke temperature pogodovat će razvoju bolesti krizanteme. Najčešće bolesti koje se javljaju na području naše županije su: bijela hrđa (Puccinia horiana) , smeđe pjegavosti ( Septoria chrysanthemella  ), crne ili koncentričnoj pjegavosti lista (Alternaria chrysanthemi). Vrlo česta je i pojava  sive plijesni ( Bortytis cinerea ) kao i smeđe truleži krizanteme (Didymella liguicola).

Osim ovih bolesti u proteklim vegetacijama na nekim lokacijama uočena je pojava viroza  i slabija pojava bekterijoza. Ukoliko se radi o pojedinačno zaraženim biljkama njih je najbolje iznijeti i uništiti.

U tablici 1. navedeni su fungicidi registrirani za suzbijanje bolesti na krizantemi te na ukrasnom bilju i cvijeću.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest Biljna vrsta
Metalaksil- M FONGANIL GOLD pythium i treulež korijena  

ukrasno bilje

Propamokarb PROPLANT           „          „
Bakreni NEORAM WG

COPPER KEY FLOW

CUPRA

COPPER KEY

CODIMUR 50

COPPER LAINCO

plamenjače, hrđe,lisne hrđe ukrasno bilje
Sumpor  

CHROMOSUL 80, SULFOLAC ,

KUMULUSDF,

KALINOSUL 80 WG, SUMPOR SC 80, THIOVIT JET

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS

pepelnica  

 

krizantema i dr vrste cvijeća

Mankozeb DITHANE DG NEOTEC

CADILLAC

bijela hrđa

hrđe

krizantema

ukrasno bilje

Kaptan CAPTAN WP 50

KASTOR

konc. i smeđa pjegavost cvijeće
Folpet FUTURA 50 WP             „ cvijeće
Metiram POLYRAM DF bijela hrđa,hrđe , plamenjače ukrasno bilje
Tetrakonazol DOMARK 40 ME    „       „
Ciazofamid RANMAN TOP   cvijeće
Fosetil ALIETTE FLASH    „       „
Miklobutanil SYSTHANE 20 ME

 

FOND 12 E

peplnica, hrđa, lisne pjegavosti

pepelnica i hrđe

      „

 i dr. vrste cvijeća

ukrasno bilje

Propikonazol BUMPER 25 EC pepelnica ukrasno bilje
Azoksistrobin QUADRIS

ORTIVA

pepelnice i hrđe

hrđe

 

ukrasno bilje

Ciprodinil,Fludioksonil SWITCH 62,5 WG siva plijesan ukrasno bilja
Fenheksamid TELDOR SC 500 siva plijesan ukrasno bilje
Piraklostrobin

Boskalid

SIGNUM siva plijesan ukrasno bilje i cvijeće u zatvorenom prostoru
Pirimetanil PYRUS 400 SC Siva plijesan cvijeće

Najčešći štetnici  krizanteme su tripsi  ,mogu se javiti  lisne uši, a porastom temperatura  može se očekivati i veća pojava crveni pauci i štetne gusjenice ( sovice, kukuruzni moljac i dr).

U tablici 1. Navedeni su pripravci za suzbijanje štetnika u cvijeću i ukrasnom bilju.

Tablica 1

Djelatna tvar Naziv pripravka štetnik Dozvola
Imidaklopirid CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

trips Ukrasno bilje/zaštićeni prostor
Tiametoksam ACTARA 25 WG trips, lisne uši, štitasti moljac Ukrasno bilje/zaštićeni

prostor

Tiakloprid CALYPSO SC 480 lisne uši

trips

Ukrasno bilje

Ukrasno bilje zaštićeni prostor

Deltametrin DECIS 2,5 EC

DECIS 100 EC

POLECI PLUS

SCATTO

lisne uši tripsi, lisni mineri, štitasti moljac i dr cvijeće otvoreni i zaštićeni prostor, ukrasno bilje
Alfa cipermetrin DIREKT  štitasti moljac ukrasno bilje zaštićeni prostor
Lufenuron MATCH 050 EC trips ukrasno bilje
Acetamiprid MOSPILAN 20 SG

MOSPILAN 20 SP

tripsi, lisne uši i dr ukrasno bilje
Pimetrozin CHESS 50 WG* l.uši ukrasno bilje
Dimetoat PERFEKTHION l.uši, štitaste uši ukrasno bilje
Cipermetrin CYTHRIN MAX trips, lisne uši, štitasti moljac i dr. cvijeće i ukrasno bilje
Abamektin KRAFT 18 EC

VERTIMEC 018 EC

VERTIMEC PRO

lisni mineri.c.pauci, trips cvijeće

ukrasno bilje

Mibemektin MILBENOCK koprivina grinja ukrasno bilje
Piriproksifen PYXAL štitasti moljci i št.uši cvijeće i ukrasno bilje
Fenazakin DEMITAN c.pauk i koprivina grinja ukrasno bilje u zaštićenom prostoru, krizantema i dr
Etoksazol ZOOM 11 SC c.pauk i koprivina grinja cvijeće
Spirodiklofen ENVIDOR SC 240 Koprivina grinja ukrasno bilje
MILBEKNOCK Koprivina grinja ukrasno bilje  
Tebufenpirad MASAI koprivine , mekokožna i grinje šiškarice ukrasno bilje
Klorpirifos-metil RELDAN 22 lisne uši krizantema, lavandin
Parafinsko ulje OVITEX l. uši, grinje ukrasno bilje
Piretrin BIOTIP APHICID

TERMINATOR APHICID

l.uši, leptiri,s taklenički štitasti moljac Ukrasno bilje
Metoksifenozid RUNNER 240 SC gusjenice cvijeće

*Krajnji rok za primjenu zaliha           30.1.2020

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis