Obavijest proizvođačima oraha

16.07.2019.

Na području VPŽ uočena je pojava orahove muhe (Rhagoletis completa). Proizvođačima oraha, preporuka je da se prati let pomoću žutih ljepljivih ploča (ploče vješati u donjem djelu krošnje). Dio kukuljica u tlu se uništava jesenskom obradom tla ispod oraha.

Za borbu protiv spomenutog štetnika koristiti insekticide koji su registrirani u RH: Imidan 50 WG i Calypso SC 480. Tijekom jedne sezone dozvoljena su po dva tretiranja svakim od navedenih insekticida s razmakom od 14 dana.

Za kvalitetno tretiranje orahove muhe potrebno je provesti zaštitu 3 puta do kraja kolovoza (ovisno o trajanju leta).

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis