Obavijest vinogradarima

Krajem ovog tjedna na području Moslavine i Letovanskog Vrha zabilježena je pojava odraslih stadija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), ali i dalje prevladavaju stadiji ličinki, uglavnom stadiji L3 do L5. Podsjećamo da je američki cvrčak infektivan od trećeg razvojnog stadija i infektivnost zadržava u odrasloj fazi. U tom infektivnom razdoblju prenosi zlatnu žuticu vinove loze. Upozoravamo vinogradare na važnost njegova suzbijanja, jer se samo na taj način može spriječiti širenje zlatne žutice vinove loze.  Narednih je dana potrebno provesti drugo tretiranje za suzbijanje američkog cvrčka. Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cytrin max, Reldan 22 EC. U ekološkoj proizvodnji dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC i Piretro natura.

Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Ukoliko se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti i treće tretiranje.

Od početka srpnja bilježimo let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Insekticidi navedeni za konvencionalno suzbijanje američkog cvrčka imaju djelovanje i na gusjenice grožđanih moljaca.

U većini vinograda i dalje prisutna zaraza peronosporom (Plasmopara viticola), pa i u ovoj zaštiti predlažemo fungicide sistemičnog i lokalsistemičnog djelovanja: Galben F, Fantic F, Galben C, Fantic M,, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Ridomil gold plus 42,5, Ridomil gold R, Manoxanil WP, Mildicut SC, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Visoke temperature krajem lipnja i u prvom tjednu srpnja pogodovale su razvoju zareze pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator). Za njeno suzbijanje predlažemo primijeniti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr. Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                             Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                                        E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis