Obavijest vinogradarima

Kad bobice dosegnu 2/3 svoje maksimalne veličine, prestaje opasnost od infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola). Ipak, budući da su uvjeti za sekundarne infekcije ovom bolešću vrlo povoljni, potrebno je i nadalje štititi lisnu masu, kako zbog jakog napada ne bi došlo do defolijacije. U tom slučaju ne bi bilo lišća koje mora ishraniti grozdove. Zbog toga preporučujemo zaštitu jednim od pripravaka navedenih u prethodnoj preporuci (Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M,  Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal Flash, Mikal Premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal Double, Magma Triple, Momentum trio i dr), a sada već u obzir dolaze i preporučljivo je koristiti sistemike koji sadrže i bakrenu komponentu. Takvi su pripravci Galben C, Ridomil Gold Plus 42,5, Ridomil Gold R.

Za razliku od plamenjače, pepelnica vinove loze ( Erysiphae necator) još uvije može napasti bobe, štoviše, s porastom relativne vlage zraka i temperature stvaraju se idealni uvjeti za njeno širenje. Zbog toga treba koristiti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja, kao što su Kusabi, Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience SC, Falcon 460 EC i dr.

Izaberite pripravke koje ste ove sezone koristili najmanji broj puta ili koje još niste koristili, u cilju sprečavanja pojave rezistentnosti.

Podsjećamo vinogradare de je prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019) potrebno provesti drugo suzbijanje američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus). Smiju se koristiti samo insekticidi koji suregistrirani za tu namjenu, a to su: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cythrin max, Reldan 22 EC, Abanto, Krisant EC, Piretro natura. Važno je u vinograde postaviti žute ljepljive ploče pomoću kojih se kontrolira prisutnost i brojnost američkog cvrčka. Ukoliko se tijekom srpnja i nadalje love odrasli oblici na ploče, biti će potrebno dodatno suzbijanje početkom kolovoza.

Za suzbijanje grozdovih moljaca ( let druge generacije je započeo još početkom mjeseca)  registrirani su Reldan 22 EC, Laser KS, Avaunt 15 SC,  Coragen SC, Decis 2,5 EC, Direkt, Sumialfa 5 FL, Nurell D, Chromorel D, Cythrin Max ili Affirm.

Savjetujemo odabir insekticida koji je registriran za oba štetnika.

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatuće korove u vinogradu radi zaštite pčela. Prskanje provoditi pred večer, kada pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis