Obavijest vinogradarima!

UPOZORENJE! U NAREDNIH NEKOLIKO DANA VRIJEME JE ZA DRUGO SUZBIJANJE AMERIČKOG CVRČKA, VEKTORA UZROČNIKA TRENUTNO NAJOPASNIJE BOLESTI VINOVE LOZE ZLATNE ŽUTICE VINOVE LOZE!

 Obilaskom terena, pregledom vinograda utvrđena je prisutnost odraslog oblika američkog cvrčka.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018)  preporučujemo drugo ovogodišnje usmjereno suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Mjeru suzbijanja vektora moraju provoditi svi posjednici vinove loze jer u protivnom širenje ove bolesti neće se moći zaustaviti.

Tretman treba izvršiti jednim od registriranih insekticida: DECIS 2,5 EC, CYTHRIN MAX, SUMIALFA 5 FL, NURELLE D, CHROMOREL –D, RELDAN 22 EC, AVAUNT EC ili u ekološkoj proizvodnji ABANTO, KRISANT EC i PIRETRO NATURA.

Svaki posjednik vinove loze treba postaviti žute ljepljive ploče u svoj nasad radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost 4 odrasla oblika američkog cvrčka tjedno, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

Prije primjene insekticida kako bi zaštitili pčele potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradima, a tretiranje obaviti u večernjim satima kada nema pčela.

 Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

 

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

Pripremi za ispis