OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA TIKVICA

Vlažno i sparno vrijeme pogoduje razvoju biljnih bolesti na tikvicama. Potrebno je provesti zaštitu protiv najvažnijih gljivičnih bolesti: plamenjače tikvice (Pseudoperonospora cubensis) i pepelnice tikvice (Erysiphe Cichoracearum), te sive plijesni (Botrytis cinerea). Vrlo je važno poštivati karencu fungicida obzirom da je berba. Uvjeti za razvoj plamenjače tikvica su raspon temperature od 20 -25 0C i relativne vlage zraka do 90 %.

Registrirani fungicidi za plamenjaču na otvorenom su: INFINITO, DITHANE DG NEOTEC, EQUATION PRO, NEORAM WG, RANMAN 400 SC.

Uvjeti za razvoj pepelnice su suho i vlažno vrijeme, visoka vlaga zraka i temperature od 25-280 C, a simptomi napada gljivice su pepeljasta prevlaka na licu listova , peteljki, cvjetova. Registrirani fungicidi protiv pepelnice na tikvicama u uzgoju na otvorenom  su: KARATHANE GOLD 350 EC,NATIVO 75 WG,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS,ORTIVA,STROBY WG,QUADRIS.

Suzbijanje sive plijesni na tikvicama na otvorenom :  Switch 62,5 WG i Teldor SC 500.

Insekticidi dozvoljeni u tikvicama protiv najvažnijih štetnika (lisne uši, grinje, stjenice, sovice): CALYPSO SC 480, KAISO, KRAFT 18 EC, TEPPEKI 500 WG, DECIS 100 EC,SCATTO, ROTOR SUPER, DECIS 2,5 EC, LASER, RITMUS, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA.

Radi vremenskih uvjeta potrebo je pratiti pojavu koprivine grinje na tikvicama.Dozvoljeni akaricid za upotrebu na tikvicama na otvorenom uzgoju  je  Kraft 18 EC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. (barem jednom)!

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

 

Pripremi za ispis