Obavijest poljoprivrednicima!

Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (NN 72/07) propisani su postupci kojih se vlasnici i korisnici obrađenog i neobrađenog zemljišta dužni pridržavati s ciljem njenog suzbijanja i daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Suzbijanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora jer je isto propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (točnije GAEC-om 6).

Suzbijanje je moguće izvršiti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje) ili kemijski (uporabom herbicida na osnovi glifosata – u skladu s uputom priloženom uz sredstvo).

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda (alergije kod ljudi), a potom i stvaranje sjemena (daljnje širenje).

Nadzor nad provedbom ove mjere provode poljoprivredna, fitosanitarna i šumarska inspekcija.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Vesna Bradić, dipl.ing.agr. 

E-mail: Vesna.Bradic@mps.hr

 

Pripremi za ispis