Obavijest poljoprivrednim proizvođačima rajčice!

Obilaskom terena i dalje uočavamo jaku pojavu plamenjače (Phythophtora infestans), koncentrične pjegavosti rajčice (Alternaria solani) kod uzgoja rajčice na otvorenom prostoru, a u zaštićenom prostoru osim sive plijesni (Botrytis cinerea), kod manjih proizvođača primijećena je pojava baršunaste plijesni (Passalora fulva) te pojava bakterijoza.

Od štetnika osim lisnih ušiju (Aphididae), imamo pojavu gusjenica sovica (Helicoverpa armigera) koje prave štete na plodu ubušujući se u njega.

Kod proizvođača koji u zaštićenom prostoru uzgajaju više povrtnih kultura, problem predstavljaju tripsi (Thysanoptera) i grinje (Acarina) koji prelaze sa kultura koje su na kraju berbi (mahune, krastavac) na rajčicu.

Sredstva koja možete koristiti za suzbijanje bolesti i štetnika možete naći u tablici 1 i 2 u preporuci od 18.06.2019.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14).

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis