Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka!

Posljednja uputa za redovnu zaštitu plantažnih nasada jabuka upućena je prije 14 dana (26.6. 2019. godine)!

Uvjeti za razvoj većeg broja biljnih bolesti u voćarstvu su optimalni, a razlog tome je iznadprosječno toplo, vlažno i sparno razdoblje. Od 27. lipnja do 3. srpnja o.g. najviše su dnevne temperature bile svakodnevno vrlo visoke (>30°C) s dva ovogodišnja maksimuma (36,4°C na dane 27.6. i 1.7. 2019.)! Naknadno, nakon 3. srpnja o.g. oborine u različitim količinama bilježimo gotovo svakodnevno. Obilnije oborine su zabilježene 3.7. i 7.7. 2019., najčešće u količinama od 14,0 do 33,2 mm dok ostalih dana (4.7., 8.7., 9.7. 2019.) bilježimo manje dnevne količine kiše (od 0,8 do 9,6 mm). Oborine su zadnjih tjedan dana nešto obilnije u zapadnom dijelu Županije, gdje je već zabilježena gotovo cjelokupna prosječne mjesečna količina padalina (67,2 mm)! Najviše su temperature zraka posljednja dva dana smanjene s vrijednosti 32,5°C na svega 20,0-21,6°C! Prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka su nakon 2. srpnja o.g. vrlo visoke (75-89 %), a u istom razdoblju zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline traje 5.640 minuta Osim dugotrajne rose u proteklom smo razdoblju bilježili sumaglice i maglu)!

U narednim danima očekujemo nestabilno razdoblje s mogućim novim oborinama koje mogu padati svakodnevno, a najviše će temperature zraka biti u rasponu 19-25°C!

Dominantan zdravstveni problem u nasadima jabuka tijekom 2019. je uzročnik krastavosti (Venturia), te je na netretiranim stablima jabuka u središnjem i zapadnom dijelu Županije zarazila 100 % plodova osjetljivih sorata (npr. Idared, Zlatni delišes, Gala, Jonagold) (ocijenjeno dana 21.6. 2019.)! Na netretiranim je stablima jabuka u središnjem dijelu Županije još od početka mjeseca lipnja o.g. zaraza porasla na 100 % plodova osjetljivih sorata (npr. Idared, Zlatni delišes, Gala, Jonagold)!

U poljskom mikro-pokusu Službe na lokalitetu Mursko Središće zdravstveno stanje jabuka je početkom srpnja o.g. (1.7. 2019.) je ocijenjeno odlično! U nasadu s prosječno 3.000 stabala jabuka/ha, pokrivenom mrežom protiv tuče uz dominantne sorte Idared i Zlatni delišes, tijekom travnja i svibnja o.g. je provedeno po pet, a tijekom lipnja tri usmjerene zaštite (ukupno 13), uz utrošak 600-800 litara škropiva/ha (leđni nošeni motorni raspršivač)! Do početka berbe planira se provesti još tri aplikacije mikro-biološkim pripravcima (Bacillus spp.), te insekticidima kraće karence.

Stoga vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja. Već smo u protekloj preporuci naglasili da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe moguće očekujemo već krajem mjeseca srpnja i tijekom mjeseca kolovoza o.g. (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). Sredinom mjeseca lipnja o.g. na uskladištenim plodovima jabuke (sorta Idared) iz 2018. sezone, nakon čuvanja 250 dana u NA hladnjači u istočnom dijelu Županije, dominantna bolest plodova je ocijenjena gorka trulež (Colletotrichum) (95 %), te manjim dijelom smeđa trulež plodova (Monilinia) (5 %)!

VAŽNO: zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla nadalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača (Cydia pomonella) – prema letu leptira nema jasne granice između prve i druge generacije ovog štetnika! U nasadima jabuka još smo bilježili aktivni let breskvina savijača (Cydia molesta) i jedne vrste savijača kožice ploda (Archips podana), te druga generacija moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella)! Stoga je nadalje potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika registriranim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: U nasadima gdje se jabučni savijač suzbija metodom konfuzije (zbunjivanja), a pokriveni su mrežom protiv tuče, provodi se reducirajuća (smanjena) primjena protiv drugih tehnoloških štetnika i moljca kružnih mina (npr. jednom mjesečno), a svakako prema brojnosti populacije njihovih leptira u svakom nasadu (noviji tip operacije u mjeri 10. Programa ruralnog razvoja)!

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii) (Jonagold), a tijekom kolovoza je moguća pojava i običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. sorta Braeburn, Granny Smith).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači jabučastog voća mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis