Obavijest građanima-palmin drvotoč

10.07.2019

Palmin drvotoč (Paysandisia archon) i crvena palmina pipa ( Rhynchophorus ferrugineus) jedni su od najvažnijih štetnika na palmama, jer uzrokuju potpuno postupno propadanje biljke domaćina. Najčešći njihovi domaćini koje susrećemo kod nas su: kanarska datulja ( Phoenix canariensis), visoka žunara ( Trachycarpus fortunei), kalifornijska lepezasta palma ( Washington filifera) i niska žumara ( Chamaerops humilis). Palmin drvotoč preferira palme vrste Trachycarpus fortunei ( visoka žumara),dok crvena palmina pipa preferira palme roda Phoenix. Palmin drvotoč je prisutan već nekoliko godina na našem području (Istra). Obavijest o prvom tretiranju protiv palminog drvotoča, objavljena je 17.05.2019.

Sada je potrebno izvršiti drugo tretiranje palmi protiv palminog drvotoča.

Palme koje pokazuju znakove napada, a i one koje naoko izgledaju zdrave, potrebno je zaštititi. Pripravak Pyrinex 48 EC je registriran za suzbijanje navedenih štetnika palmi. Koristi se zalijevanjem korijena kroz sistem za navodnjavanje. Količina škropiva ovisi o veličini palme, u prosjeku iznosi 20-25 litara po palmi.

Tretiranje je potrebno provesti po lijepom i mirnom vremenu, naravno uz obavezno korištenje zaštitne opreme.

Dipl. ing agronomije Zrinka Krpan-Buić

E-mail: Zrinka.Krpan-Buic@mps.hr

Pripremi za ispis