Obavijest vinogradarima

Dijelove naše Županije jučer je ponovno zahvatilo olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom, kišom i na brojnim lokalitetima tučom. Potrebno je što prije sanirati nastale rane na poljoprivrednim kulturama, kako bi se spriječio razvoj bolesti.

U vinovoj lozi primijeniti pripravke na bazi folpeta. Ako je od posljednje redovite zaštite nasada prošlo 7 ili više dana, potrebno je primijeniti sistemične pripravke: FORUM STAR, GALBEN F, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, PERGADO F, FANTIC F i dr.

Dodati sistemični pripravak za suzbijanje pepelnice: DOMARK 40 ME, DYNALI, LUNA EXPERIENCE, SYSTHANE 24 E, FOLICUR EW 250, NATIVO 75 WG, TALENDO, POSTALON 90 SC, STROBY WG i dr. Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak FALCON 460 EC.

Ako je od posljednje redovite zaštite proteklo manje od 7 dana, dovoljno je upotrijebiti preventivni pripravak na bazi folpeta: FOLPAN 80 WDG, FUTURA 50 WP ili SOLOFOL i odati pripravak na bazi sumpora protiv pepelnice.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: TELDOR SC 500, CANTUS, SWITCH 62,5 WG, PYRUS 400 SC, CHORUS 75 WG, GEOXE, ARMICARB i dr.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. Zbog velike lisne mase zaštitna sredstva potrebno je primijeniti uz veći utrošak vode i u zonu grožđa. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

VAŽNO!

Napominjemo da prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018) i Naredbi o izmjenama i dopuni naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 63/2019) svi posjednici vinograda su obavezni postaviti žute ploče radi praćenja pojave odraslih oblika američkog cvrčka – vektora zlatne žutice vinove loze.  Žute ploče se vješaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju se svaka 2-3 tjedna, dovoljno je postaviti 1-2 ploče u vinogradu.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

Pripremi za ispis