Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare s područja Istre da je bilježimo početak leta 1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae), srednjeg do jačeg intenziteta.

Trenutne vremenske prilike koje vladaju (temperature niže od 30 stupnjeva i povremene kiše i vlaga) pogoduju razvoju iste.

Stoga preporučujemo maslinarima da krenu sa preventivnim mjerama zaštite.

U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje.

U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od  insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta (Buminal).

Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-12 dana i obavezno nakon kiše.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Pripremi za ispis