Obavijest vlasnicima plantažnih nasada koštičavog voća

Proteklih deset dana zabilježen je intenzivan let breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella). Oštećenja ovih štetnika pogoduju razvoju truleži ploda (Monilinia sp.) koštićavog voća.

U nasadima breskve za suzbijanje breskvinog savijača dopušteni su: Avaunt EC (karenca 7 dana), Affirm (karenca 7 dana), Affirm opti (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 14 dana), Coragen 20 SC(karenca 14 dana) , Delegate 250 WG (karenca 7 dana).

Za suzbijanje truleži ploda breskve mogu se primijeniti fungicidi: Teldor (karenca je 3 dana), Swich 62,5 WG (karenca je 7 dana), Luna experience (karenca je 3 dana), Systhane 20 EW (karenca je 7 dana), Nativo (karenca je 7 dana). Na nektarini dopuštenje imaju Swich 62,5 i Nativo 75 WG.

Za suzbijanje monilijske truleži ploda na šljivi dopuštenje imaju: Teldor SC 500 (karenca je 3 dana), Swich 62,5 WG (karenca je 7 dana), Nativo (karenca je 7 dana), Systhane 20 EW (karenca je 7 dana).

Budući da je tijekom svibnja zabilježena velika količina oborina, u nasadima višnje i trešnje prisutan je veliki infektivni potencijal kozičavosti lista (Blumeriella Jaapii). Prve simptome uočavali smo krajem svibnja i početkom lipnja. Uslijed jakih zaraza može doći do gubitka lišća tijekom srpnja i kolovoza. Voćarima preporučamo da  nakon berbe višanja i trešanja obave jednu ili dvije zaštite, ovisno o učestalosti i količini oborina.

Zaštita nasada višnje i trešnje nakon berbe može se obaviti pripravcima: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45 ili Chromodin S-65.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl. ing.agr.

E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis