Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuke

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana. U tom je razdoblju prevladavalo nadprosječno toplo vrijeme, uglavnom s temperaturama zraka u vrijednostima iznad 30 °C. Manja količina oborina (3 do 5 mm) zabilježena je početkom tjedna.

Za suzbijanje krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) predlažemo fungicide kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora. Također je moguća primjena pripravaka Stroby WG ili Tercel. Pripravci Stroby WG i Tercel imaju dopuštenje za suzbijanje pepelnice i krastavosti jabuka.

I dalje bilježimo let jabučnog savijača, te predlažemo ponovnu primjenu insekticida: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Voćarima savjetujemo redovite preglede nasada jabuka na prisutnost crvenog voćnog pauka, jer zbog porasta temperature zraka možemo očekivati velike populacije ovog štetnika.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl. ing. agr.

E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis