Obavijest proizvođačima paprike u zaštićenom prostoru

Paprika u zaštićenom prostoru u fazi je berbe ! Kod velikog broja proizvođača zamijećena je pojava virusnog oboljenja Virus mozaika krastavaca (Cucumber mosaic virus – CMV). Virusi na paprici uzrokuju velike ekonomske štete na biljkama. Virusi se prenose vektorima-kukcima, porastom temperature povećala se aktivnost vektora navedenog virusa CMV-lisnih ušiju.  Potrebno je svaku biljku sa simptomima ukloniti iz nasada i redovito pratiti pojavu  lisnih ušiju te ih suzbijati.

Simptomi virusa CMV na biljkama – Simptomi se uočavaju na listovima, peteljkama, stabljici i plodovima. Mogu varirati ovisno o domaćinu, vremenu zaraze, jačini zaraze, soju virusa, sorti i starosti biljke te vanjskim uvjetima – temperaturi i intenzitetu svjetlosti. Obično se simptomi razvijaju unutar šest tjedana nakon zaraze. Na listovima dolazi do posvjetljenja tkiva u obliku pjega, redukcije lisne površine, nitavosti i uvijenosti lista. Na stabljici se pojavljuju kloroze i nekroze. Biljke zaostaju u porastu, uvijaju se, venu i suše. Na plodovima se mogu pojaviti koncentrični prstenovi. Plodovi su sitniji, slabo razvijeni i lošije kvalitete. Kod jake zaraze potpuno su deformirani i neiskoristivi za plasiranje na tržište. (https://www.hcphs.hr/zzb-vijesti/viroze-prijete-proizvodnji-povrca-i-voca/)

Mjere zaštite – Uklanjanje i uništavanje zaraženih biljka, praćenje i suzbijanje kukaca vektora dozvoljenim insekticidima ili postavljanjem većeg broja plavih i žutih ljepljivih ploča, suzbijanje korova u zaštićenom prostoru i okolo njega,  suzbijanje štetnika okolo zaštićenog prostora na biljkama, postavljanje zaštitnih mreža. Moguće suzbijanje je također prirodnim neprijateljima i/ili insekticidima.

Dozvoljeni  insekticidi za suzbijanje tripsa i lisnih uši u zaštićenom prostoru za  papriku ( Actara 25 WG (lisne uši), Decis 2,5 EC, Laser, Vydate 10 L (lisne uši), Mospilan 20 SG (lisne uši) , Mospilan 20 SP (lisne uši), Promanal neu,  ), a za rajčicu ( Actara 25 WG, Vydate 10 L, Promanal neu, Kraft 18 EC, Decis 2,5 EC). Kod primjene insekticida potrebno je pridržavati se propisane karence korištenog sredstva!

Na krastavcima u zaštićenom prostoru također treba pratiti pojavu lisnih uši koje mogu biti prijenosnici viroza. Zaštitu protiv lisnih uši potrebno je izvršiti nekim od dopuštenih insekticida ;  Actara 25 WG, Vydate 10 l, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača! Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja, zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Tretirati u večernjim ili jutarnjim satima! U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12).

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis