Obavijest vinogradarima

Mjesec lipanj obilježen je s nadprosječnim temperaturama zraka, na nekim je lokalitetima zabilježeno 20 dana s maksimalnim temperaturama zraka u vrijednosti iznad 30 °C.

Sparno i vlažno vrijeme pogoduje razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), za njeno suzbijanje predlažemo primijeniti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr. Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Na većini lokaliteta u vinogradima su vidljivi simptomi ranijih zaraza peronosporom. U takvim nedovoljno štićenim vinogradima sa vidljivim simptomima, svaka pa i mala količina oborina može pogodovati novim sekundarnim zarazama.

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka: Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) na sortama koje sada ulaze u fazu zatvaranja grozda preporučujemo primjenu botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Pregledom vinograda radi praćenja razvojnog stadija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), utvrđeno je da su prisutne ličinke u razvojnim stadijima L3 do L5. Tijekom idućeg tjedna očekuje se pojava odraslih stadija američkog cvrčka. Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Početkom ovog tjedna započeo je let leptira druge generacije grožđanih moljaca pa vinogradare upućujemo na praćenje narednih obavijesti o rokovima suzbijanja gusjenica druge generacije grožđanih moljaca.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl. ing.

E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis