Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi punjenja bobica pred zatvaranjem grozda.  Vremenske prilike koje su bile proteklih tjedan dana, visoke temperature praćene vjetrom (bura) smanjile su infekcijski potencijal glavnih bolesti vinove loze. Obzirom da vinova loza i dalje intenzivno raste potrebno je nastaviti sa zaštitom kako bi se spriječile skundarne zaraze u narednom periodu.

Za zaštitu od peronospore (Plasmopara viticola) koristiti jedan od pripravaka Electis WG, , Delan pro, Star 80 WP, Dithane M-45, Mankozeb, Polyram DF,  Equation Pro, Profiler i dr.

Protiv  uzročnika pepelnice (Uncinula necator) može se koristiti jedan od pripravaka:

Luna experience, Vivando, Postalon EC, Talendo  i dr..

Kako bi se smanjio negativan utjecaj visokih temperatura uputno je primjeniti neki od pripravaka, biostimulatora, koji sadrži aminokiseline: Megafol, Kendal, Deflan Plus, Drin,  i druge.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Pripremi za ispis