Obilježavanje 35. godišnjice osnutka tvrtke Pessl Instruments

Na dvodnevnoj konferenciji na temu inovativnih tehnologija povodom 35. godišnjice tvrtke Pessl Instrumentsa održanoj od 13. do 14. lipnja 2019. godine u Weiz-u u Austriji sudjelovali su i djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva. Na konferenciji su bili predavači iz cijeloga svijet koji su pričali o svojoj suradnji sa tvrtkom Pessl instruments kao i novim tehnologijama koje oni razvijaju za modernu poljoprivredu.

Tijekom prvog dana konferencije naglasak je bio na uređajima i aplikacijama koje tvrtka Pessl Instruments proizvodi i razvija. Pričalo se i o primjeni satelitskih snimaka u poljoprivredi dobivenih od Sentinel 2 satelita. Predavači iz cijelog svijeta pričali su o svojoj suradnji s ovom tvrtkom. Kroz svoje prezentacije su navodili gdje i zašto koriste Pesslove proizvode kao dio svojih rješenja za efikasnije korištenje poljoprivrednih resursa. Prvi dan smo završili s terenskim posjetom nasadu malina u kojem smo uživo vidjeli primjenu agrometeoroloških stanica za praćenje mikroklime u nasadu i za optimalnu primjenu navodnjavanja u uvjetima ograničenih vodnih resursa. Iako je posjet bio baziran na primjeru praktične primjene jedne meteorološke stanice i njenih podataka, posebno nam je zanimljivo bilo vidjeti jedan  moderan nasad maline sa zaštitnim mrežama, modernim sustavom fertirigacije i biljkama u posudama.

Drugi dan je započeo službenim otvorenjem i konferencijom za novinare nakon koje su uslijedila predavanja. Predavanja su bila usmjerena na sigurnost hrane i zaštitu bilja, praktične primjere primjene tehnologije i budućnost razvoja inovativnih tehnologija. Nakon svake grupe predavanja su uslijedile panel rasprave. Drugi dan je završio pokaznim radionicama svih uređaja koje tvrtka Pessl Instruments proizvodi. Na kraju dana bio je službeni ručak na kojem smo se imali priliku družiti sa korisnicima i proizvođačima inovativnih tehnologija iz cijelog svijeta.

Doris Fejer, mag. ing. agr.

Petra Pozder, mag. ing. agr.

Ivan Krušelj, mag. ing. agr.