Obavijest proizvođačima voća

Obzirom na promjenjive vremenske prilike, preporučamo redovito vizualno pregledanje nasada voća: (jabuke, kruške, oraha, lijeske i vinove loze).

Pratiti pojavu bolesti, i tretirati preparatima preporučenim u zadnjoj objavi za Osječko-baranjsku županiju 19.06. 2019. godine. Ali obavezno se treba pridržavati preporuka o broju ponavljanja istim pripravcima, i o karencama za pojedina SZB.

Kako visoke temperature pogoduju razvoju brojnih insekata, treba pratiti pojavu jabučnog savijača, crvenog voćnog pauka, lisnih uši i dr., te kod prelaska praga štetnosti izvršiti tretiranje:

Za jabučnog savijača koristit: MOSPILAN 20 SP, CALYPSO SC 480, CORAGEN 20, RUNNER 240 SC.

Za crvenog voćnog pauka koristiti akaricide: VERTIMEC 018 EC, KRAFT 18 EC, ZOOM 11SC.

Na orasima pratiti pojavu leta orahove muhe, kako bi se pravovremeno provelo tretiranje.

Za vinogradare je stupila na snagu Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze.  To podrazumijeva da su obavezni provoditi pregled svojih vinograda kako bi na vrijeme uočili pojavu američkog cvrčka koji je prijenosnik fitoplazme sa zaraženih na zdrave trsove, i kako bi ga pravovremeno tretirali, i na taj način spriječili pojavu i širenje zlatne žutice.

U našoj županiji nije uočena pojava ali, u okolnim županijama je, zato moramo biti veoma oprezni.

Svu praznu ambalažu pravilno zbrinuti do  24.07. 2019. godine kada je dogovorena predaja za našu županiju na adresi Kolodvorska 1, KORITNA,

u dvorištu komunalnog društva.

                                                                             Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.
email: marija.kupresak@mps.hr

Pripremi za ispis