Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare s područja Istre, da bilježimo let druge generacije maslininog moljca (Prays oleae), srednjeg do pojačanog intenziteta.

Ovisno o položaju i sortimentu, maslina je završila sa cvatnjom ili su plodovi veličine 1-3 mm.

Tretiranje protiv ove generacije provodi se kad je plod veličine 4-5 mm. Svakako preporučujem maslinarima da pregledavaju svoje nasade.

Štete od ove generacije očituju se u opadanju plodova tijekom  kolovoza.

Preparati koji se mogu koristiti  u tu svrhu jesu preparati na bazi Bacillus thurigiensis ( Biobit WP , Baturad WP ), preparati na bazi dimetoata (Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor) ili  preparati na bazi deltametrina ( Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Ritmus, Scatto, Rotor super, Poleci plus) , preparat na bazi fosmeta ( Imidan),  preparat na bazi cipermetrina ( Cythrin max) ili preparat na bazi piretrina ( ASSET).

Također upozoravamo maslinare da pregledavaju svoje nasade na prisutnost maslininog svrdlaša ( Caenorhinus /Rhynchites cribripennis), metodom otresanja na bijelu podlogu jedanput tjedno.

Ovaj štetnik najveće štete čini na malim plodovima uzrokujući njihovo crnjenje i otpadanje. (Napomena: Rogor 40 je registriran u RH i za suzbijanje maslininog svrdlaša).

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Pripremi za ispis