Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća o mjerama zaštite u drugoj polovici lipnja

Od posljednje preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika koštičavog voća proteklo je šesnaest dana (3. lipnja o.g.)!

Od početka mjeseca lipnja o.g. bilježili smo vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje: najviše su temperature zraka od 3.-16. lipnja o.g. svakodnevno bile u rasponu 28,6-33,4°C uz povišenu prosječnu vlažnost zraka 67-78 % (jutarnje su vrijednosti pritom uz riječne doline redovito bile 100 %)! Posljednja tri dana (16.-18.6. 2019.) zabilježili smo oborine na svim mjernim lokalitetima u Županiji, najprije grmljavinsko nevrijeme lokalnog značaja (popodne i navečer 16.6. 2019. – npr. na mjernim lokalitetima Novo Selo Rok, Sivica i Donji Kraljevec), a značajnija je kiša padala tijekom noći i jutra 17./18.6. 2019., kada je na većini mjernih mjesta u Međimurju zabilježeno 20-25 mm padalina!

U narednim danima očekujemo jutarnje sumaglice i dugotrajne rose (vlaženje biljaka 8-11 sati), uz porast temperatura na vrijednosti 30-ak °C (vrlo sparno i toplo vremensko razdoblje)! Moguće nestabilnosti s popodnevnim oborinama moguće su nerednog vikenda!

Zbog topline i sparine još uvijek očekujemo jači sekundarni razvoj bolesti lišća koštičavog voća, npr. krastavosti (Venturia), šupljikavosti (Stigmina), kozičavosti (Blumeriella), pepelnice (Sphaerotheca) i truleži plodova (Monilinia), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma).

Također, iznadprosječno vruće i sparno vremensko razdoblje s vrlo toplim noćima (12,6-16,8°C) u prvoj polovici lipnja o.g. pogodovalo je aktivnom letu breskvina savijača (Cydia molesta) i leptira šljivina savijača (Cydia funebrana). U razdoblju 4.6.-13.6. 2019. je zabilježena i brojnija populacija breskvina moljca (Anarsia lineatella)!

VAŽNO: Lipanjske mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća koje dozrijevaju i započinjemo berbom više ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja! Primjerice, u narednim danima započinju dozrijevati kasne sorte trešnja, dominantne u plantažnim nasadima (Kordia, Regina)!

Stoga u nasadima bresaka, nektarina i šljiva u narednim danima valja planirati mjere zaštite samo u sortama kasnije epohe dozrijevanja, čija berba započinje sredinom ili tek krajem mjeseca srpnja ili tek tijekom kolovoza.

Za moguće suzbijanje različitih uzročnika bolesti koštičavog voća prednost dajemo naizmjeničnoj primjeni kombiniranih fungicida propisane kraće karence (3 do 7 dana), uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju primjene tijekom sezone (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika “crvljivosti” plodova bresaka i nektarina (breskvina savijača i breskvina moljca) (Cydia molesta, Anarsia lineatella) u narednom razdoblju voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom na istoj površini u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom godine). Također, birati sredstva s karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Let prezimljujuće populacije šljivina savijača (Cydia funebrana) je započeo još 21. ožujka o.g., ali prema iskustvima iz ranijih sezona od šljivina savijača prve (prezimljujuće) generacije ne očekujemo značajne štete. Sredinom i u drugoj polovici lipnja o.g. očekujemo pojavu druge generacije ovog štetnika. Brojniji let šljivina savijača bilježimo nakon 13. lipnja o.g. (moguća pojava druge generacije). Upravo je druga (ljetna) generacija ovog nametnika vrlo štetna na plodovima šljive u formi “crvljivosti plodova” i naknadnog razvoja truleži (Monilinia). Stoga u narednim razdoblju preporučujemo planirati usmjereno suzbijanje ljetne populacije šljivina savijača, naročito na sortama šljiva koje dozrijevaju krajem srpnja ili tijekom kolovoza! Prednost kod izbora insekticida također dajemo pripravcima registriranim za suzbijanje šljivina savijača s propisanom karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Istovremeno je za suzbijanje uzročnika truleži plodova bresaka i šljiva (Monilinia) moguće je koristiti pojedinačne ili kombinirane fungicide s propisanim kraćim karencama (3-7 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači koštičavog voća mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis