OBAVIJEST TRŽNIM PROIZVOĐAČIMA KRUMPIRA

Prema podatcima DHMZ-a u proteklih 45 dana zabilježena su dva meteorološka povijesna maksimuma: nakon što je u proteklom svibnju zabilježen povijesni maksimum u količini mjesečnih oborina (npr. na svim mjernim lokalitetima u Međimurju je umjesto očekivanih 73,7 mm zabilježeno od 160 do 260 mm kiše!), tijekom prve polovice lipnja o.g. je zabilježeno najtoplije povijesno mjesečno razdoblje! Naime, od početka mjeseca lipnja o.g. zabilježeno je 13 vrlo vrućih ljetnih dana s najvišim dnevnim temperaturama zraka >29°C (u danima 4.-16. lipnja najviša je temperatura zraka redovito bila u rasponu 29,1-33,4°C!).

U uvjetima kada bilježimo značajna odstupanja prosječnih mjesečnih količina oborina i temperature možemo očekivati i narušeno zdravstveno stanje većine biljnih usjeva!

U razdoblju od 16.5. do 11.6. 2019. uputili smo četiri upozorenja tržnim proizvođačima krumpira o potrebi ovogodišnjeg ranijeg suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans). Zdravstveno stanje usjeva je dobro kod svih proizvođača koji su u preporučenim rokovima obavili usmjerene mjere zaštite, a “žarišta” bolesti su na kritičnim mjestima uglavnom sanirana. Zbog vrlo visokih dnevnih temperatura (u danima 10.-16.6. 2019. najviše su temperature zraka u rasponu 30,1-33,4°C!) posljednjih osam dana se pojavljuju simptomi paleži lišća i prvi simptomi koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (uglavnom na osjetljivijim – ranijim i srednje ranim sortama krumpira).

U narednim danima ponovno očekujemo porast dnevnih temperatura na 30-ak °C, bit će vrlo sparno s jutarnjim rosama i sumaglicom, a novo nestabilno razdoblje s mogućim oborinama moguće je narednog vikenda (22.-23.6. 2019.). U vrlo toplom, sparnom i povremeno kišovitom lipanjskom razdoblju opasnost od brzog širenja bolesti cime krumpira je još uvije vrlo velika, jer se većina sorata nalazi u vrlo osjetljivom razdoblju: cvatnja i završetak cvatnje!

VAŽNO: Premda su najviše dnevne temperature u danima 10.-16. lipnja o.g. bile u rasponu vrijednosti >30°C, zbog temperaturne razlike dan-noć i blizine rijeka, svakodnevno smo u istom razdoblju bilježili jutarnje rose uz zadržavanje vlage na biljkama u trajanju 215-580 minuta! U posljednjih 36 sati kiša pada na svim mjernim županijskim lokalitetima: najprije u obliku grmljavinskog pljuska lokalnog značaja (zabilježeno popodne i navečer 16.6. 2019. – najviše oborina tada je palo na dijelovima naselja Novo Selo Rok, Sivica i Donji Kraljevec), ali nakon jučerašnje večeri i današnjeg jutra oborine u količini >20-ak mm bilježimo na svim mjestima!

Zbog visokih temperatura plamenjača krumpira (Phytophthora) svaka 3-4 dana ostvaruje novi generacijski razvoj, a teže se suzbija na stabljikama cime! Među novim svojstvima ističemo da se plamenjača krumpira nesmetano razvija u širokom rasponu temperatura 5-35°C!

 Stoga proizvođačima nadalje savjetujemo obavezno pregledavati zdravstveno stanje krumpirišta na kritičnim mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, u blizini mjesta sa odbačenim prošlogodišnjim gomoljima, te uz riječne doline Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga (rosa, magla)! Jače su osjetljive na bolest ranije (srednje-rane) i bujnije sorte krumpira (npr. Riviera, Adora, Colomba, Bellarosa, Arizona, Vineta, Sylvana, Sunita…)!

Preporučujemo nastaviti provođenje mjera usmjerene zaštite primjenom fungicida radi suzbijanja najopasnije bolesti cime – plamenjače (Phytophthora infestans) dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Razmake između aplikacija preporučujemo skratiti na najviše tjedan dana (ali, na poljima gdje je pronađena krumpirova plijesan a usjevi su navodnjavani kišenjem ili orošavanjem – skratiti razmake među tretiranja na samo 4-5 dana)!! U usjevima s ranim sortama krumpira birati isključivo pripravke s kraćom karencom (7 dana)!

Moguće je u “žarištima” prve pojave krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) lokalno primijeniti totalni herbicid dopušten za kemijsko spaljivanje (desikaciju) cime krumpira (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), kako bi se spriječilo širenje bolesti!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom protekle 2018. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Na osjetljivim sortama krumpira na koncentričnu pjegavost (Alternaria) u mjerama zaštite koristiti kombinirane fungicide, registrirani za istovremeno suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće je koristiti i “tank-mix” kombinaciju fungicida registriranih za suzbijanje plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti (Alternaria) cime krumpira!

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

 Pojačanu aktivnost prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) zabilježili smo tek sa značajnim porastom temperatura zraka u prvoj polovici lipnja o.g., pa je većina tržnih proizvođača u proteklom razdoblju suzbijala njihove ličinke (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom protekle 2018. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske sve testirane populacije su bile rezistentne (otporne) na klorpirifos, cipermetrin, lufenuron i klorantraniliprol. Na tiakloprid je bilo rezistentno 50 % testiranih populacija. Na metaflumizon je bilo rezistentno oko 30 % populacije, a 70 % je bilo osjetljivo. Sve testirane populacije su bile osjetljive na sponosad (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači krumpira mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis