Obavijest proizvođačima suncokreta

Proizvođačima suncokreta dok još mogu ući u nasad preporučujemo  zaštitu fungicidima u fazi butonizacije protiv mnogobrojnih uzročnika bolesti: alternarie ( Alternaria spp.), sive plijesni ( Botritys cinerea), crne pjegavosti ( Phoma macdonaldii) sklerotinie ( Sclerotinia sclerotiorum), sive pjegavosti  stabljike( Phomopsis helianthi) plamenjače (Plasmopara halstedii)  te primijeniti jedan od fungicida: Pictor,  Retengo, Amistar Gold, Folicur 250 EW, Mystic EC.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani. Korisnici SZB voditi evidenciju  o izvršenim tretiranjima!

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
e-mail: durdica.ksenek@mps.hr