Obavijest za voćare

U nasadima jabuka i krušaka potrebno je nastaviti zaštitu od bolesti mrljavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pepelnice na jabukama (Podosphaera leucotricha).

Preporučujemo izvršiti zaštitu prije najavljenih oborina koristeći se kontaktnim pripravcima: Dithane M-45, Polyram DF, Delan Pro, Penncozeb 75DG, Mankozeb, Star 80, Pinozeb M-45, Manfil 80 WP i dr.

Za suzbijanje pepelnice u jabukama mogu se koristiti: Luna Experience, StrobyWG, Zato 50 WG ili Chromosul 80, Thiovit jet, Sumpor SC80. Zaražene grančice obavezno mehanički odstranjivati iz voćnjaka.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella)primijeniti  jedan od insekticida: Coragen20SC, Runner 240 SC, Insegar 25WP, Calypso SC480, Mospilan 20SW.

Zbog toplog vremena obavezno pratiti pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i po potrebi koristiti dozvoljeni pripravak za suzbijanje.

U nasadima pratimo moguću pojavu kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus).

U nasadima krušaka za suzbijanje kruškine buhe (Psylla pyri) koristiti jedan od pripravaka: Vertimec 018EC, Kraft18 EC, Apache.

Pripravcima dodati mineralnog ulja prskati u večernjim satima kada pčele ne lete.

Prije svake upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl. ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr