Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka prošlo je 14 dana. Za početak tjedna najavljeno je promjenjivo vrijeme uz pad temperature zraka.

Kako bi zaštitili novi porast mladica na stablima jabuka od krastavosti ili fuzikladija potrebno je ponoviti tretiranje kombinacijom sistemičnih i kontaktnih fungicida.

Od fungicida koristiti sistemike:  Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW, Pyrus 400 SC, Scala SC i sl. i kontaktnih fungicida npr. Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG,  Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Chorus 75 WG i sl.

Izbojke zaražene pepelnicom (Podospharea leucotricha) potrebno je mehanički odstranjivati i iznijeti iz nasada (spaliti), i izvršiti tretiranje pripravkom na bazi sumpora ili koristiti pripravak Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna experience.

Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

Proizvođačima šljiva savjetujemo izvršiti zaštitu protiv narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) primijeniti: Kastor , Dithan M-45, Pinozeb M-45, Futura 50 WP.

Također je potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje.

Za suzbijanje lisnih uši na voćkama može se koristiti jedan od sljedećih insekticida: Mospilan 20 SG, Movento, Pirimor 50 WG, Teppeki i sl

Kako bi zaštitili pčele tretiranje insekticidima obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije same primjene obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis