1

Obavijest proizvođačima povrća i cvijeća

Pregledom usjeva uočava se pojava lisnih uši. To su štetnici koji se vrlo brzo množe i u kratkom roku mogu napraviti značajne štete. Ima krilatih i beskrilnih formi. Pogoduje im obilna gnojidba dušikom, jer su biljke bujnije, a lišće sočno i privlačnije za ishranu. Što su sklop biljaka gušći, a vlaga veća, štete će biti veće. Lisne uši imaju usni ustroj za bodenje i sisanje, sišu biljne sokove. Za iznimno jakog napada lišće se suši i pokriveno je obilnom mednom rosom na koju se naseljavaju gljive čađavice. Napadnute biljke zaostaju u rastu i podložne su napadu drugih štetnika i uzročnika bolesti. Svojom ishranom na biljkama uši nanose direktne štete koje se ogledaju u slabljenju biljke domaćina. Indirektne i puno veće štete nanose prenošenjem biljnih virusa.

Prednost u suzbijanju lisnih uši treba dati sistemičnim insekticidima kojeg lisna uš prilikom sisanja može unijeti u svoj organizam. Kontakni insekticidi mogu biti djelotvorni ako lisne uši ne kovrčaju list, te insekticid može doprijeti do njih.

Prije primjene insekticida treba u okolini utvrditi brojnost prirodnih neprijatelja (bubamara, zlatooka), te procijeniti da li je primjena insekticida opravdana.

Ovisno o kulturi na kojoj se pojavljuju za suzbijanje su registrirani različiti insekticidi:

u cikli – ROGOR 40, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC

u paprici – PIRIMOR 50 WG, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, KARATE

ZEON, ACTARA 25 WG, CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP

u rajčici – PIRIMOR 50 WG, ROGOR 40, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC,

KARATE ZEON, AMPLIGO, ACTARA 25 WG, CALYPSO SC 480,

MOSPILAN 20 SP,  TEPPEKI 500 WG

u salati – FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, AMPLIGO, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA, ACTARA 25 WG,

CALYPSO SC 480, MOVENTO

u cvijeću – CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS

u ukrasnom bilju – PIRIMOR 50 WG, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS,

CALYPSO SC 480,   MOSPILAN 20 SP, MOVENTO

u kupusu – ROGOR 40, PERFEKTHION, CHROMOGOR, CALINOGOR, CYTHRIN

MAX, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR

SUPER, KARATE ZEON, CHESSE 50 WG

u krastavcima – PIRIMOR 50 WG, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC,

SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS, KARATE ZEON, ACTARA 25 WG,

CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP,  CHESSE 50 WG, TEPPEKI 500 WG

u mrkvi – PERFEKTHION, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, CALYPSO

SC 480

u grahu – CYTHRIN MAX, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO,

ROTOR SUPER, KAISO, CALYPSO SC 480

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr