Obavijest proizvođačima krumpira

Usjevi krumpira nalaze se u različitim fazama razvoja. Za početak idućeg tjedna najava je promjenjiva vremena uz pad temperature zraka. S toga je preporuka da se prije najavljenih oborina izvrši zaštitita protiv plamenjače krumpira (Phytophtora infestans).

Na površinama na kojima se iz godine na godinu za redom uzgaja krumpir povećana je opasnost od pojave navedene bolesti.

U usjevima koji još nisu zatvorili redove za preventivnu zaštitu krumpira protiv bolesti može se koristiti jedan od slijedećih fungicida na bazi bakra: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Cuprablau-Z, Neoram WG, Nordox 75 WG i sl. 

U usjevima koji su u fazi pred zatvaranje redova ili u fazi zatvorenog reda preporuka je koristiti jedan od preparata: Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Equation PRO, Pergado MZ, Ridomil Gold MZ PepitePolyram DF, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis